Perfekt overflade i 7 trin

Festool-instruktør Dino Frey viser, hvordan man med få trin opnår den perfekte overflade.

Perfekte overflader giver godt humør og tilfredse kunder. Derfor viser Festool-instruktør Dino Frey, hvordan man med få trin opnår den perfekte overflade. Det kræver kun fem ingredienser: Røreværket 1200/2, det passende fyldmateriale, det dertil valgte røreværktøj, sliber med lang hals PLANEX LHS 225 og den tilhørende støvsuger.Og så er det bare om at gå i gang!
Festool-instruktør
Dino Frey
Festool-instruktør

Dino Frey er instruktør hos Festool og faglært malermester.

Trin 1: Omrøring af materiale

Det valgte materiale røres op med røreværket MX 1200/2. Det er en rigtig universalmaskine, som er perfekt til at omrøre både tunge og lette materialer. Takket være 2-trins-gearkassen kan omdrejningstallet tilpasses til materialets beskaffenhed – så får materialet den rigtige omrøring. Ved omrøring skal man under alle omstændigheder sørge for at anvende et røreværktøj, der passer til materialet. Til spartelmasse anbefales spiralrørestaven HS2. Der skelnes grundlæggende mellem pulverspartel (sækkevare) og færdigspartel (spandvare). Der fås gipsbundne og kunststofbundne spartelmasser – og her er der to tommelfingerregler: Jo højere gipsandel, desto blødere er spartelmassen. Og: Gipsbundne spartelmasser hærder ved afbinding. Kunststofbundne spartelmasser hærder ved tørring, og det tager betydeligt længere tid.

Trin 2: Påføring af materiale

Efter omrøring påføres materialet på den pågældende overflade. Afhængigt af den ønskede overfladekvalitet (Q1 til Q4) påføres materialet en eller to gange. Vores illustration giver detaljeret information om overfladekvaliteterne. Husk efter påføring: Overhold den respektive producents tørretider.

Trin 3: Kontrol af overflade

Nu kontrolleres overfladerne med kontrastlampen STL 450. Med kontrastlampen er det nemt og hurtigt at identificere ujævnheder. Det letter den senere slibning. Dinos tip: Kontrastlampen monteres på et stativ, så man har endnu bedre mulighed for at korrigere fejlsteder.

Trin 4: Forberedelse af sliber med lang hals og støvsuger

Først klargøres sliberen med lang hals PLANEX LHS 225 og støvsugeren. På støvsugeren skal AUTOCLEAN-funktionen (AC) ubetinget være aktiveret, så udsugningsfilteret ikke kan blokeres af støv, og for at sugeeffekten holdes konstant. Sliberen med lang hals PLANEX LHS 225 er takket være dens justerbare sugestyrke som skabt til planslibning af store, men også mindre flader. Apropos slibning: Slibepapiret GRANAT er perfekt egnet til grov- og finslibning af glatte Q4-overflader.Inden man går i gang, bør sugestyrken tilpasses brugeren og slangediameteren.

Trin 5: Valg af passende slibepapir

For valg af slibepapir gælder: Jo blødere den aktuelle spartelmasse er, desto mindre kornstørrelse skal slibepapiret have. GRANAT NET og GRANAT SOFT  er ideelle til de fleste overflader.

"En perfekt overflade opstår ikke ved en tilfældighed. En god forberedelse er pligt."

Dino Frey, instruktør og anvendelsesspecialist hos Festool

Trin 6: Udvendig eller indvendig udsugning?

Sidste spørgsmål inden start: Skal Planex indstilles til udvendig eller indvendig udsugning? Ved kraftigt støvende færdig spartelmasse (dispersionsspartelmasse fra spanden) er svaret entydigt: Her anbefales det at arbejde med udvendig udsugning på grund af den kraftige støvudvikling. Så kan overfladen slibes ensartet med Planex.

Trin 7: Slutkontrol

Sandhedens øjeblik: Slutkontrol af den slebne overflade. Hvis der stadig dukker ridser frem her, skal der efterspartles og efterslibes endnu en gang. Derefter kan væggen udformes som ønsket, f.eks. ved at blive tapetseret eller malet.