Generere PDF

Garantibetingelser all-inclusive garanti Garanti og yderligere serviceydelser fra Festool GmbH

Version: 01.01.2021

Tillykke med købet af din nye Festool maskine. Fra den 06.03.2013 får du 36 måneders gratis garanti fra købsdatoen samt adgang til yderligere serviceydelser. Det forudsætter, at du tilmelder din nye Festool maskine online til en gratis all-inclusive garanti og en gratis garanti på original service. Ved at registrere maskinen online accepterer du nedenstående garantibetingelser.

1 Generelle betingelser og registrering

1.1 Medmindre andet er udtrykkeligt nævnt under punkterne 1.7 og 3.1 og ved succesfuld registrering, yder Festool GmbH (herefter "Festool") gratis garanti på alle nye Festool el- og trykluftmaskiner (herefter "maskiner") samt yderligere serviceydelser på grundlag af disse betingelser, under forudsætning af at du er slutkunde (fysisk eller juridisk person) med adresse i Danmark. Festool yder ikke garanti eller yderligere serviceydelser til Festool-forhandlere, professionelle maskinudlejere og videresælgere. 

1.1.1. Nærværende betingelser gælder også for el-værktøj af mærket Protool (herefter ligeledes "maskiner").

1.1.2. Nærværende betingelser gælder også for Li-ion-batterier og batteriladere, der er købt efter den 1.1.2015 (herefter ligeledes "maskiner"), under forudsætning af, at de efterfølgende bestemmelser ikke afviger herfra.

1.2. Forudsætninger for registrering:

 • Køb hos en autoriseret Festool-forhandler
 • Online-registrering i MyFestool inden for 30 dage efter datoen på den originale købskvittering på: www.festool.dk/myfestool
 • Upload af en faktura eller en følgeseddel til kontrol af den angivne købsdato

1.3 Efter gennemført registrering modtager du pr. e-mail et link til dit garantibevis. Serviceydelser er altid baseret på den registrerede maskine.

1.4 Med disse garantibetingelser giver Festool dig rettigheder, der går ud over den lovmæssige og aftalte reklamationsret. Den lovmæssige eller aftalte reklamationsret fraviges, indskrænkes eller ændres ikke af garantibetingelserne.

1.5 Garantien eller yderligere serviceydelser forlænges eller fornys ikke gennem garantiydelser. Det samme gælder for forældelsen af den lovmæssige eller aftalte reklamationsret.

1.6. Ophæver eller annullerer du købet af en registreret maskine (ophævelse af aftalen, fortrydelse, omstødelse eller tilbagetræden), udelukkes den pågældende maskine fra garantien. 

1.7 Det er ikke nødvendigt at registrere Li-ion-batterier og batteriladere, der er købt efter den 1.1.2015, separat som beskrevet under pkt. 1.1. I stedet for at registrere batterier og batteriladere skal du vedlægge den originale købskvittering i henhold til pkt. 2.5 for at kunne gøre service- og garantibetingelser gældende. De øvrige generelle betingelser er fortsat gældende.

2 Garantibetingelser for 36 måneders gratis original service

2.1 Garantien gælder i 36 måneder og begynder på den dato, der er angivet i den originale købskvittering. 

2.2 I garantisager inden for garantiperioden vil Festool efter eget valg enten udskifte de defekte dele gratis eller udskifte maskinen gratis (gratis garanti). Yderligere garantikrav er udelukkede.

2.3 En garantisag foreligger, hvis

 • det kan bevises, at den leverede maskine ikke er fri for materiale- og produktionsfejl.
 • det kan bevises, at sliddele (især kul, kuglelejer, gummimanchetter, batterier, tætningsringe og kontakter) er beskadiget som følge af almindelig slitage ved korrekt brug af maskinen. En fuldstændig liste over de dele, der er omfattet af garantien, kan ses i reservedelskataloget på www.festool.dk/ekat.

2.4 En garantisag foreligger ikke,

 • ved beskadigelse af forbrugsmateriale og tilbehør, især bagskiver, slibesåler, plug-it-kabler, savklinger, fræsere, rørestave, knive, skæresæt og bor. 
 • hvis tilslutning, installation, ibrugtagning, drift, brug og vedligeholdelse af maskinerne ikke er foretaget i henhold til brugsanvisningen og andre vejledninger til de enkelte maskiner. 
 • ved anden ukorrekt brug, især ydre vold (specielt styrt eller slag).
 • ved mangler på maskiner, som hovedsageligt er forårsaget af uoriginale tilbehørs- eller reservedele.
 • hvis der er foretaget ændringer eller udvidelser på maskinen, især hvis maskinen er blevet adskilt.
 • ved konstant hård brug, især kontinuerlig brug i industrien eller permanent overbelastning af maskinen.
 • ved vinkelslibere fra AGP-produktserien (mærket Protool).


2.5 Omfang og fremsættelse af krav i henhold til garantien

Krav i henhold til garantien skal gøres gældende skriftligt over for Festool straks efter, at manglen er konstateret og inden for garantiperioden. Den pågældende maskine skal afleveres eller indsendes i komplet tilstand sammen med den originale købskvittering, der skal indeholde købsdatoen og produktbetegnelsen, til sælgeren eller til et af de serviceværksteder, der er nævnt på www.festool.dk.

2.6. Virksomheders undersøgelses- og underretningspligt

Har du købt maskinen som erhvervsdrivende, forudsætter dine garantikrav, at du har undersøgt maskinerne straks efter modtagelsen og straks, dog senest to uger efter modtagelse af maskinerne, meddelt tydelige mangler til Festool og har anmeldt skjulte mangler skriftligt, straks efter at de er blevet konstateret.

Du er erhvervsdrivende, hvis du ved indgåelse af købsaftalen har handlet som led i dit erhverv eller selvstændige erhvervsudøvelse. Dette gælder både for fysiske og juridiske personer og personselskaber med egen retsevne.

3 Yderligere Festool serviceydelser

3.1 Ny maskine ved tyveri indtil 6 måneder

3.1.1. I tilfælde af tyveri leverer vi én gang en ny maskine (kun maskine uden tilbehør, ingen Set-variant) uden ekstra forsikringsomkostninger og mod betaling af en selvrisiko på 1000 kr. For produkter i produktkategorien PowerStation gælder en afvigende selvrisiko på 7.500 kr. Denne service yder Festool på alle registrerede Festool maskiner i 3 år fra datoen på den originale købskvittering. Den nye maskine er ikke forsikret mod tyveri.

Den nye maskine kan ikke tilmeldes på ny til garantien. Den nye maskine er omfattet af all-inclusive garantiens ydelser i den resterende garantiperiode for den stjålne maskine (beregnet på baggrund af pkt. 2.1 minus den allerede forløbne del af garantiperioden). Den lovmæssige reklamationsret forbliver uberørt.

3.1.2. For at kunne benytte sig af denne serviceydelse skal du straks anmelde tyveriet til den lokale politistation. Politianmeldelsen skal forevises sammen med dit garantibevis hos din Festool-forhandler senest fem dage efter tyveriet. Denne indsender papirerne til Festool.

3.1.3. Festool tjekker papirerne og informerer dig om resultatet. Så snart bevillingen er givet, kan du hente den nye maskine hos din Festool-forhandler mod betaling af ovennævnte selvrisiko.

3.2 Reservedelstilgængelighed i 10 år (originale dele udskiftet) 

Vi garanterer levering af reservedele i mindst 10 år efter, at maskinen er udgået af produktion. Skulle Festool i enkelte tilfælde være ude af stand til at indfri sit løfte, får du en tilsvarende ny maskine fra det aktuelle program uden beregning. Din gamle maskine overgår til vores ejendom.

4 Afsluttende bestemmelser

4.1 Databeskyttelse

Personoplysningerne, som vi har modtaget i forbindelse med registreringen af din maskine til all-inclusive garanti (inkl. upload af faktura) (f.eks. for- og efternavn, adresse), lagres, bearbejdes eller anvendes udelukkende til afvikling af de hermed forbundne serviceydelser. Retsgrundlaget herfor er art. 6 stk. 1 lit. b) i DSGVO (tysk databeskyttelseslov). Hvis du sletter din MyFestool-konto eller fjerner en maskine fra din produktoversigt, vil vi fortsat gemme de personoplysninger, som er nødvendige for aftalens opfyldelse, indtil garantien udløber.

Alle data anvendes af Festool og FESTOOL Danmark Ap. Derudover kan dataene blive videregivet til TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG. Retsgrundlaget herfor er vores virksomhedsinteresse, art. 6 stk. 1 lit. f) i DSGVO (tysk databeskyttelseslov). De overføres ikke til tredjepartsvirksomheder og anvendes ikke til reklameformål. Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse under www.festool.dk/juridisk-info/databeskyttelse.

4.2 Ændring af dine kundedata

Hvis der sker ændringer i dine kundedata, beder Festool dig om straks at opdatere ændringen i din gratis MyFestool-konto under www.festool.dk/myfestool. Meromkostninger, der måtte opstå som følge af forældede kundeoplysninger, kan ikke påføres Festool.

4.3 Ændring af ydelser

Festool forbeholder sig ret til at indstille, udvide eller ændre garanti- og serviceydelserne eller nærværende garantibetingelser helt eller delvist under overholdelse af en rimelig frist, eller hvis der foreligger en væsentlig grund også uden overholdelse af en sådan frist under rimelig hensyntagen til dine interesser.

4.4 Øvrigt

4.4.1. Tysk ret er gældende med udelukkelse af FN-konventionen om aftaler om internationale varekøb (CISG).

4.4.2. Værneting for enhver tvist i forbindelse med garantien er i den retskreds, hvor Festool GmbH har sæde.

4.4.3. Dersom en bestemmelse i nærværende garanti er eller bliver helt eller delvist ugyldig eller ikke kan håndhæves, eller er der en mangel i nærværende garanti, vil dette ikke have nogen indvirkning på gyldigheden af de øvrige bestemmelser. En sådan bestemmelse, som erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil blive erstattet af en gyldig og retskraftig bestemmelse, der i størst mulig grad afspejler formålet med den oprindelige bestemmelse. I tilfælde af en mangel gælder den bestemmelse som aftalt, som svarer til det, der ville være aftalt i henhold til formålet med denne garanti.