Udskriv anvendelseseksempel

Slibning af tvær- og langsgående træflader

I en samling mellem tvær- og langsgående træflader skal man ved slibning være opmærksom på årernes retning, da der i modsat fald vil opstå skader og dannes spor på overfladen. Dette anvendelseseksempel viser med excenterslibemaskinen en praktisk løsning på f.eks. at slibe rammer i gering eller stumpe rammesamlinger.

  Beskrivelse

  Hvor langs- og tværgående træflader støder på hinanden, skal man passe på med, at der ikke slibes på tværs af træets årer. Det ville ødelægge overfladekvaliteten. Slibes der på tværs af træet, opstår der furer, som også kan ses efter finish. Det bør undgås. Til dette formål er excentersliberne fra Festool ideelle. De efterlader næsten ingen slibespor eller furer i overfladen. Derfor er det ikke så afgørende, om maskinen føres på langs eller tværs af træets årer. Man taler om en "smørende" slibning.

  Maskiner/tilbehør

  I dette anvendelseseksempel anbefales følgende maskiner og tilbehør:

  Forberedelse/indstilling

  • Excentersliberne adskiller sig fra hinanden bl.a. i slibebevægelsen, i bagskivens diameter og i ydelsesvægten. Det bør tages i betragtning, når der f.eks. skal arbejdes over hovedhøjde. Her er den lettere ETS 125 eller ETS EC at foretrække.

   +
   Excentersliberne adskiller sig fra hinanden bl.a. i bagskivens diameter og i ydelsesvægten
  • Når der kræves en kraftigere afslibning, kan der grovslibes først med excentersliberen ROTEX RO 150 og derefter finslibes ved excenterslibning.

   +
   Ved kraftigere afslibning kan der grovslibes først og derefter finslibes
  • Under slibningen skal der arbejdes med udsugning.
   ETS 150 og ETS 125 har monteret en integreret udsugning og leveres med en filterkassette. Den kan f.eks. anvendes uden for værkstedet, hvis en støvsuger ikke medbringes.
   Alle Festool excenterslibere kan tilsluttes en støvsuger fra Festool. Særlig praktisk er plug it-støvsugerslangen. Slibes lakerede overflader, skal den antistatiske model anvendes. (Standardudstyr hos Festool)

   +
   Under slibningen skal der arbejdes med udsugning

  Fremgangsmåde

  • Anvend det slibemiddel og den kornstørrelse fra Festool tilbehørsprogrammet, som passer til overfladens beskaffenhed. Festool har det passende slibemiddel til forskellige materialer (træ, lak, metal osv.). Til træ bruger du Rubin 2, til lak i træområdet Granat
   • Til forslibning af den ubehandlede flade anvender du slibemidlet Rubin 2 P 120.
   • Før altid maskinen, så bagskiven føres parallelt (vandret) med emnets overflade.
   • Bevæg sliberen ensartet hen over emnet.
   • Hold ikke stille for længe på ét sted; tænk på: Sliberen sliber træ væk; det kan føre til fordybninger i overfladen!

   +
   Anvend egnet slibemiddel med passende kornstørrelse alt efter overfladebeskaffenheden
  • Ved slibning af finerede overflader er der risiko for at "slibe hul" – især ved kanterne
   For at forhindre dette reduceres motorhastigheden med det grønne indstillingshjul. Det nedsætter slibeeffekten.

   +
   Ved slibning af finerede overflader er der risiko for at "slibe hul"
  • Til mellemslibning af lak anvendes slibemidlet Brilliant 2 P 220 eller P 240. Vær også opmærksom på lakproducentens anbefaling.

   +
   Til mellemslibning af lak anvendes slibemidlet Brilliant
  • Pas på, når du lægger slibemidler på: Hullerne i slibemidlet skal stemme overens med hullerne i bagskiven. Ellers er støvudsugningen ikke optimal.

   +
   Ved påsætning af slibemiddel skal hullerne i slibemidlet stemme overens med hullerne i bagskiven
  1. Vores anvendelseseksempler og arbejdsresultater er dokumentation af de arbejdstrin, vi har udført. Det er individuelle eksempler og vi kan ikke garantere, at brugeren opnår samme resultater. Resultaterne afhænger af brugerens erfaring og dygtighed og af de anvendte materialer. Anvendelseseksempler erstatter ikke Festools brugsanvisning og/eller sikkerhedsanvisninger. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tings- og retsmangler på informationer, vejledninger og anvendelser, navnlig med hensyn til fejlfrihed, rigtighed, udelukkelse af tredjemands ejendoms- og ophavsrettigheder, fuldstændighed og/eller anvendelighed. Brugeren kan ikke rejse krav om skadeserstatning, uanset retlig grund. Disse ansvarsfraskrivelser gælder ikke i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed eller lovmæssigt ansvar. Festool råder dig til at følge BFA og arbejdstilsynets anbefaleringer om støvfrit arbejde.

   Vi fraskriver os ansvar for mangelfølgeskader.