Udskriv anvendelseseksempel

Savning af GFK-plader 

Glasfiberplader er meget robuste og anvendes både i industrien og den private sektor. I dette anvendelseseksempel lærer du, hvordan GFK-plader saves præcist uden risiko for skader. 
Savning af GFK

  Beskrivelse

  Glasfiberplader er et meget hårdt og sprødt materiale, som f.eks. anvendes inden for brandsikring og i bilbranchen. Vil du skære eller save i glasfiberplader, er der risiko for, at materialet splintrer, og at de afbrækkede dele flyver rundt med høj hastighed og medfører alvorlige skader.

  Afskærmningen fra Festool, som kan sættes på dyksaven, reducerer denne risiko betydeligt, og den i forvejen høje sugeffekt øges yderligere. 
  På den måde kan GFK-plader skæres. 

  Maskiner/tilbehør

  I dette anvendelseseksempel anbefales følgende maskiner og tilbehør:

  Forberedelse/indstilling

  • Før du saver GFK-pladerne, skal der monteres en passende specialsavklinge i henhold til brugsanvisningen. 

   Specialsavklingen er en trapezfladtandssavklinge og har en betydelig højere standtid ved savning af GFK end f.eks. en krydstand-savklinge.

   +
   Montering af specialsavklinge
  • Festool anbefaler at bruge afskærmningen ABSA-TS, når du saver GFK-plader med dyksaven. Afskærmningen sættes på i højre side af saven og fastgøres med skruer på maskinens for- og bagside.

   +
   Brug af afskærmning

  Fremgangsmåde

  • Tegn de ønskede mål på GFK-pladen, anbring skinnen, og fastgør den med tvinger. Sæt derefter saven i føringen, og tilslut plug it-kablet.

   +
   Tegning af mål
  • Ved savning af glasfiberplader skal omdrejningstallet reduceres og indstilles mellem 3-5. Skæredybden skal indstilles ca. 10 mm dybere end materialetykkelsen. 

   +
   Reduktion af omdrejningstal
  • Nu kan GFK-pladen saves. Sav jævnt og ikke for hurtigt.

   +
   Savning af GFK-plade
  1. Vores anvendelseseksempler og arbejdsresultater er dokumentation af de arbejdstrin, vi har udført. Det er individuelle eksempler og vi kan ikke garantere, at brugeren opnår samme resultater. Resultaterne afhænger af brugerens erfaring og dygtighed og af de anvendte materialer. Anvendelseseksempler erstatter ikke Festools brugsanvisning og/eller sikkerhedsanvisninger. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tings- og retsmangler på informationer, vejledninger og anvendelser, navnlig med hensyn til fejlfrihed, rigtighed, udelukkelse af tredjemands ejendoms- og ophavsrettigheder, fuldstændighed og/eller anvendelighed. Brugeren kan ikke rejse krav om skadeserstatning, uanset retlig grund. Disse ansvarsfraskrivelser gælder ikke i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed eller lovmæssigt ansvar. Festool råder dig til at følge BFA og arbejdstilsynets anbefaleringer om støvfrit arbejde.

   Vi fraskriver os ansvar for mangelfølgeskader.