Udskriv anvendelseseksempel

Fræsning af buer med multifræseskabelonen MFS

Da møbler ikke altid er firkantede, er det vigtigt også at kunne fræse buer. Dette anvendelseseksempel forklarer, hvordan en buet diskplade fræses og derefter tilskæres. Ekstra tips sørger for, at du kan udføre arbejdet omhyggeligt, og at materialet ikke beskadiges.
Fræsning af buer

  Beskrivelse

  Med overfræseren og multifræseskabelonen kan man ikke kun fræse cirkler, men også buer.

  Dette anvendelseseksempel beskriver fremstillingen af en buet diskplade af Multiplex. Diskpladen i dette eksempel er 40 cm dyb. Pladen, der skal bearbejdes, er kvadratisk og måler 150 x 150 cm.

  Til sidst kan buens kanter forsynes med en profil.

  Maskiner/tilbehør

  I dette anvendelseseksempel anbefales følgende maskiner og tilbehør:

  Alternative maskiner

  Du kan også bruge følgende maskiner og tilbehør:

  Forberedelse/indstilling

  • Tegn midterlinjen på arbejdsemnet.

   Tegn den udvendige radius på midterlinjen, og opmærk derefter den indvendige radius.

   Afmærk nu den ønskede buelængde fra midten med samme mål til højre og venstre (stiplet linje).

   Monter fræseskabelonen MFS i henhold til vejledningen. I dette tilfælde forbindes forlængerprofilerne MFS VP 2000 med to korte MFS 200 profiler.

   Indstil indsatsen til rundfræsning sådan, at den kan forskydes frit i hele notens længde. Det er vigtigt, for at indsatsen kan forskydes hurtigt og præcist. Skub nu indsatsen hen i det ene hjørne, og fastgør MFS med skruen. Skub derefter indsatsen hen i det andet hjørne, fastgør MFS, spænd skruen på MFS, og kontroller så indsatsens frigang.

   Skub centrerdornen ind i den inderste not på MFS 200, og fastgør den.

   Optegn 8 mm hullet til centrerdornen på arbejdsemnets midterlinje.

   Bor et hul på 8 mm i pladen med akku skruemaskinen.

   Fastspænd fræseren i overfræseren til markeringen på skaftet.

   Sæt kopiringen i overfræseren.

   Indstil og fastlås den maksimale fræsedybde ved hjælp af dybdeanslaget.

   +
   Tegning af bue
  • Tip: Segmentbuens form kan tegnes ved hjælp af MFS 

   +
    Tegning af segmentbuens form
  • Indstilling af multifræseskabelonen:

   Sæt MFS med centrerdornen i pladens hul.

   Løsn indsatsen til rundfræsning, sæt overfræseren i indsatsen, og kør den til markeringen ved den udvendige radius.

   Sæt fræseren på arbejdsemnets overflade.

   Juster nu skærets periferi manuelt efter markeringen ved at dreje fræseren. Gør det samme ved fræsning af den indvendige radius.

   Fastgør indsatsen ved at spænde skruen.

   Monter udsugningsanordningen på overfræseren, og fastgør støvsugerslangen. 

   Tip: For at forhindre, at man fræser i arbejdsbordet eller underkonstruktionen, understøttes arbejdsemnet 3 til 4 steder. Det forhindrer, at arbejdsemnet vælter, og man får en ensartet bue.

   +
   Indstilling af multifræseskabelonen

  Fremgangsmåde

  • Fastspænd arbejdsemnet på arbejdsbordet med skruetvingerne.

   Dyk ned i kanten af buen med den første fræsedybde (i Multiplex maks. 5-8 mm pr. fræsning).

   Fræs formen langsomt for at få en ensartet bue.

   Fræs nu hele buen i flere trin.

   Efter fræsning af den udvendige radius indstilles den indvendige radius som beskrevet i afsnittet "Forberedelse/indstilling af fræseskabelonen MFS".

   Fræs den indvendige radius som beskrevet ovenfor.

   +
   Fræsning af form
  • Vær opmærksom på fræseretningen:

   Hvis cirklen eller noten fræses fuldstændig fra bunden, kan fræseren og skabelonen bevæges med eller mod uret.

   Hvis det er nødvendigt at efterfræse segmentbuen, skal der fræses mod uret ved udvendig radius og med uret ved indvendig radius, så fræseren føres i modløb.

   Når fræsningen er afsluttet, kan segmentbuen afkortes ved hjælp af dyksaven.

   +
   Fræseretning
  • Fremgangsmåde savning:

   Juster og fastspænd føringsskinnen ved markeringen.

   Indstil snitdybden på dyksaven ved hjælp af dybdeanslaget, og sæt omdrejningstallet på trin 6.

   Afkort buen ved markeringen.

   Gentag dette på den anden side som beskrevet.

   Vigtigt: Savklingen må ikke røre ved arbejdsemnet, når den sænkes, da der så er risiko for tilbageslag.

   +
   Afkortning af bue
  1. Vores anvendelseseksempler og arbejdsresultater er dokumentation af de arbejdstrin, vi har udført. Det er individuelle eksempler og vi kan ikke garantere, at brugeren opnår samme resultater. Resultaterne afhænger af brugerens erfaring og dygtighed og af de anvendte materialer. Anvendelseseksempler erstatter ikke Festools brugsanvisning og/eller sikkerhedsanvisninger. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tings- og retsmangler på informationer, vejledninger og anvendelser, navnlig med hensyn til fejlfrihed, rigtighed, udelukkelse af tredjemands ejendoms- og ophavsrettigheder, fuldstændighed og/eller anvendelighed. Brugeren kan ikke rejse krav om skadeserstatning, uanset retlig grund. Disse ansvarsfraskrivelser gælder ikke i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed eller lovmæssigt ansvar. Festool råder dig til at følge BFA og arbejdstilsynets anbefaleringer om støvfrit arbejde.

   Vi fraskriver os ansvar for mangelfølgeskader.