Udskriv anvendelseseksempel

Dyksnit med rundsav

Eksempel på udskæring til ventilationsgitter
Udskæringer med rundsav er vigtig i forbindelse med fremstillingen af mange møbler. Hvordan man laver sådanne dyksnit præcist, forklares i dette anvendelseseksempel ved hjælp af et ventilationsgitter. Samme fremgangsmåde kan også anvendes til kogeplader, skærme eller lignende elementer. Den egentlige montering og fastgørelse af ventilationsgitteret forklares ikke nærmere her.
Dyksnit

  Beskrivelse

  Det er som regel meget enkelt at montere almindelige ventilationsgitre. De nødvendige dyksnit med rundsaven er dog ikke helt ufarlige. I dette anvendelseseksempel beskrives derfor, hvordan en udskæring til et ventilationsgitter i en eksisterende trækonstruktion kan udføres på en sikker måde. Til dyksnittet anvendes der både en stiksav og en rundsav med tilsvarende savklinge.

  Maskiner/tilbehør

  I dette anvendelseseksempel anbefales følgende maskiner og tilbehør:

  Forberedelse/indstilling

  • Først fastlægges udskæringens position, der markeres på underlaget. 

   +
   Markering af udskæringen
  • Derefter indstilles føringsskinnen. Da der er brug for flere snit i samme længde, arbejdes der med hurtig-tilspændings-sættet og de tilsvarende anslag. 
   Når føringsskinnen er anbragt og placeret på afmærkningen, fastgøres føringsskinnen med hurtig-tilspændings-sættet. 

   +
   Indstilling af føringsskinnen
  • Derefter sættes dyksaven på skinnen, og dybdeanslaget indstilles til den maksimale skæredybde. 

   +
   Placering af rundsaven
  • Markeringen på maskinen skubbes hen over markeringen på emnet. 

   +
   Vær opmærksom på markeringen
  • Der kan bruges et retvinklet stykke træ som hjælp.

   +
   Træstykke som hjælpemiddel
  • Startpositionen indstilles med stopbeslaget, som også forhindrer, at saven kan bevæge sig opad og bagud under neddykningen. Stopbeslaget skubbes på savens grundplade og spændes fast.

   +
   Stopbeslag
  • Foran kan der saves på sigt. 

   +
   Savning på sigt
  • Ellers kan der også foran fastgøres et anslag på samme måde. Fordelen ved sidstnævnte fremgangsmåde er, at der ved dyksnit altid opnås samme snitlængde, og at der på grund af anslaget ikke kan saves for langt.

   +
   Fastgørelse af anslag foran

  Fremgangsmåde

  • Læg ved dyksnit rundsaven ind mod det bagerste anslag, tænd for saven, og dyk den langsomt ned i materialet. 

   +
   Placering af rundsaven
  • Sav nu langsomt til andet anslag, og træk saven forsigtigt ud. Gentag denne fremgangsmåde så tit, du vil.

   +
   Savning til andet anslag
  • I det næste trin saves de korte sider med stiksaven, da de ikke er lange nok til dyksnit med rundsaven. Dyksnittet skal desuden færdiggøers i hjørnerne med stiksaven. På den måde opnår man hurtigt en perfekt udskæring, der passer til det udsøgte ventilationsgitter.

   +
   Udskæring med stiksav
  • Efter savningen sættes ventilationsgitteret i. Festool maskiner og tilbehør sørger for, at der også her hurtigt opnås et perfekt resultat.

   +
   Isætning af ventilationsgitter
  1. Vores anvendelseseksempler og arbejdsresultater er dokumentation af de arbejdstrin, vi har udført. Det er individuelle eksempler og vi kan ikke garantere, at brugeren opnår samme resultater. Resultaterne afhænger af brugerens erfaring og dygtighed og af de anvendte materialer. Anvendelseseksempler erstatter ikke Festools brugsanvisning og/eller sikkerhedsanvisninger. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tings- og retsmangler på informationer, vejledninger og anvendelser, navnlig med hensyn til fejlfrihed, rigtighed, udelukkelse af tredjemands ejendoms- og ophavsrettigheder, fuldstændighed og/eller anvendelighed. Brugeren kan ikke rejse krav om skadeserstatning, uanset retlig grund. Disse ansvarsfraskrivelser gælder ikke i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed eller lovmæssigt ansvar. Festool råder dig til at følge BFA og arbejdstilsynets anbefaleringer om støvfrit arbejde.

   Vi fraskriver os ansvar for mangelfølgeskader.