Intro

Bedre end nogensinde før.

 • Det er nu lettere end nogensinde før at arbejde støvfrit. Den nye støvsugerslange med glat udvendig flade sikrer smidige processer og overbeviser med en øget sugeeffekt.

 • Praktiske detaljer på støvsugerne hjælper med at holde orden og øger tempoet.

 • Samtidig er den innovative Bluetooth-teknologi ideel, når der gøres rent indimellem eller arbejdes med akku-værktøj.

Støvsugere

Bare praktisk.

 • Med de nye Festool støvsugere gør du et godt indtryk på kunden. Med T-LOC forbindelsen kan du fastgøre dine SYSTAINERE på det nye topdæksel i løbet af nul komma fem. Sådan forvandler du din støvsuger til en kompakt arbejdsplads, har alle arbejdsmaterialer klar og kan starte med det samme – takket være ny klapmekanisme uden besværlig afrulning af ledningen.

 • NYT

  Stærk forbindelse med T-LOC

  Til sikker sammenkobling af SYSTAINER, SORTAINER og SYS-ToolBox*. 1)

 • Fuld kapacitetsudnyttelse

  Den gennemtænkte beholdergeometri og det pladsbesparende fladfilter giver Festool støvsugerne en nettokapacitet, som næsten svarer til bruttokapaciteten.

 • Slangedepot

  Beskytter støvsugerslange og ledning mod beskadigelser. Den oprullede støvsugerslange i depotet muliggør kompakt og nem transport.

 • Reservedelstilgængelighed i 10 år

  Vi garanterer, at vi kan levere alle reservedele i mindst 10 år. Skulle det ikke være tilfældet, får du en ny maskine uden beregning.

 • NYT

  Hurtig kabelafrulning

  Ledningen tages ud i en håndevending
  med den smarte klapmekanisme.2)

Oversigt over støvklasser
NYHED!
Klarer store støvmængder.
Cyklon CT-VA.

Støvsugerslange

Bare smidig.

Glat, elastisk og ekstrem robust. Den nye støvsugerslange overbeviser med en bedre håndtering og længere levetid. Den glider hen over enhver kant og sørger med sin koniske geometri for en øget sugekapacitet. Smart ekstrafordel: Start- og slutstykkerne kan forbindes med hinanden med den nye CLEANTEC udsugningsmuffe – enten for at sikre en ren transport eller forlænge støvsugerslangen.

 • NYT

  Konisk geometri giver bedre sugekapacitet

  Dermed reduceret friktion, øget luftstrøm, bedre udsugning og hurtigere arbejdstempo.

 • Praktisk til ren transport

  Slangens start- og slutstykke kan stikkes ind i hinanden ved transport – på den måde bliver eventuelle støvrester sikkert i slangen.

 • NYT

  CLEANTEC udsugningsmuffe

  Med bajonetlukning til sikker forbindelse af værktøjet med støvsugerslangen og ved behov også til forbindelse af to støvsugerslangers start- og slutstykke, så man får en lang slange.

 • NYT

  Glat udvendig flade

  Så slangen glider perfekt hen over enhver overflade eller kant – den ekstremt robuste, glatte udvendige flade beskytter den elastiske støvsugerslange indvendig. Ideel til arbejde med Festool føringsskinnen.

Bluetooth

Kommunikativ.

 • NYT

  Kombinationen af Bluetooth modul på din CLEANTEC støvsuger og fjernbetjening på støvsugerslangen sparer dig for at gå hen til støvsugeren. Støvudsugningen kan startes med fjernbetjeningen direkte på slangen. Ideelt til mindre rengøringsarbejde indimellem. Og det er ikke alt – med Bluetooth batteriet starter modulet også udsugningen, når du tænder for akku-værktøjet. Så når du arbejder med Festools akku- produkter, får du glæde af hele Festool støvfri-systemet.

 • NYT

  Bluetooth fjernbetjening

  Til start af støvsugeren fra støvsugerslangen – også når støvsugerens AUTO-funktion er aktiveret.

 • NYT

  Bluetooth modul

  Til automatisk start af støvsugeren via fjernbetjening eller Bluetooth batteri – du behøver kun at få modulet installeret i et ledigt slot på Festool støvsugeren.3)

 • NYT

  Bluetooth batterier4)

  Kommunikerer med Bluetooth modulet på støvsugeren – og sørger for, at støvsugeren starter automatisk, når du tænder for et akku værktøj.

 • Fri reparationsservice i 3 år – inkl. sliddele5)

  Hvis dit værktøj er defekt, repareres det gratis. Inklusive arbejdstid, reservedele og endda også sliddele. Det gælder også for batterier og ladere. Transportservicen henter værktøjet hos dig, hvis du ønsker det – og returnerer det igen. Også helt gratis.

Støvklasse L, M og H

Vi skaber overblikket

For alle typer sundhedsskadeligt støv er der inden for rammerne af støvklasserne fast definerede arbejdspladsgrænseværdier (OEL) i mg/m3 luft. Denne standard inddeler støv i tre klasser: L, M og H. Arbejdspladsgrænseværdien (OEL) står for den maksimale støvkoncentration i indåndingsluften, ved hvilken der selv ved længere tids arbejde (otte timer om dagen, fem dage om ugen) ikke forventes sundhedsmæssige risici. Jo lavere OEL i mg/m3 der er i luften, desto farligere er støvet, og desto højere er sundhedsfaren.

Typegodkendelse Filtreringsgrad filtersystem Egnethed
Støvklasse L1) > 99 % Sundhedsfarligt støv med grænseværdier3) > 1 mg/m3
Støvklasse M1) > 99,9 % Sundhedsfarligt støv med grænseværdier3) ≥ 0,1 mg/m3
Støvklasse H1) > 99,995 % Sundhedsfarligt støv med grænseværdier3) < 0,1 mg/m3
Støvsuger model B222) afhængigt af støvklassen Brændbart støv i eksplosionsklasse ST1, ST2 og ST3 i zone 22
1) Kilde: EN 60335-2-69 og IEC 60335-2-69, bilag AA
2) Kilde: EN 60335-2-69 og IEC 60335-2-69, bilag CC
3) For grænseværdier skal de tilsvarende nationale forskrifter overholdes, f.eks. TRGS 900 2012 i Tyskland.
De erstatter fra begyndelsen af 2012 de tidligere MAK- og TRK-værdier.
Typegodkendelse: (Støvsuger model B222))
Støvklasse L1)
Filtreringsgrad filtersystem: (afhængigt af støvklassen)
> 99 %
Egnethed: (Brændbart støv i eksplosionsklasse ST1, ST2 og ST3 i zone 22)
Sundhedsfarligt støv med grænseværdier3) > 1 mg/m3
Typegodkendelse: (Støvsuger model B222))
Støvklasse M1)
Filtreringsgrad filtersystem: (afhængigt af støvklassen)
> 99,9 %
Egnethed: (Brændbart støv i eksplosionsklasse ST1, ST2 og ST3 i zone 22)
Sundhedsfarligt støv med grænseværdier3) ≥ 0,1 mg/m3
Typegodkendelse: (Støvsuger model B222))
Støvklasse H1)
Filtreringsgrad filtersystem: (afhængigt af støvklassen)
> 99,995 %
Egnethed: (Brændbart støv i eksplosionsklasse ST1, ST2 og ST3 i zone 22)
Sundhedsfarligt støv med grænseværdier3) < 0,1 mg/m3
1) Kilde: EN 60335-2-69 og IEC 60335-2-69, bilag AA
2) Kilde: EN 60335-2-69 og IEC 60335-2-69, bilag CC
3) For grænseværdier skal de tilsvarende nationale forskrifter overholdes, f.eks. TRGS 900 2012 i Tyskland.
De erstatter fra begyndelsen af 2012 de tidligere MAK- og TRK-værdier.

ARBEJD STØVFRIT

1) På alle Festool støvsugere på nær CT 17, CTL 26 E AC HD og CTL/CTM 36 E AC HD.

2) Ikke på CT 17, CTL SYS, CTL 26 E AC HD og CTL/CTM 36 E AC HD.

3) Kan kun eftermonteres på CT 26/36/48.

4) Batterier fås udelukkende som tilbehør (med 5,2 Ah og 6,2 Ah).

5) SERVICE all-inclusive gælder for alle maskiner, der er registreret senest 30 dage efter købet, og som er købt efter den 2. april 2013. Flere informationer og servicebetingelserne findes på www.festool.dk/service

Den frie reparationsservice dækker ikke beskadigelse af forbrugsmateriale og tilbehør, ukorrekt brug, skader som følge af brug af uoriginalt tilbehør eller uoriginale reservedele, selv afmonterede maskiner og maskiner, der er blevet udsat for stærkt slid.

%CLOSE_OVERLAY%