Brugsbetingelser

vedrørende gratis informationsmateriale på nettet.

I. Generelt:

 1. Nedenstående brugsvilkår gælder for informationsmateriale, som Festool GmbH og/eller virksomheder i TTS Tooltechnic Systems virksomhedsgruppen (herefter Festool) stiller til rådighed på nettet.
 2. Informationsmaterialet, især brochurer, nyhedsbrev, reservedelskatalog, konstruktionstegninger, brugsanvisninger, anvendelseseksempler, tekniske data, animation, videofilm, tekst, presse- og billedmateriale (herefter materiale) stilles udelukkende til rådighed uden forbindende og i henhold til nedenstående vilkår.
 3. Brugsvilkårene anses som accepteret ved modtagelse eller download af materialet og gælder også for den fremtidige brug.
 4. Vi påtager os intet ansvar for soft- og hardwarefejl, der opstår ved onlineoverførsel af materialet eller ved brug af vores system.

II. Brugsret:

 1. Det materiale, der stilles til rådighed på nettet, forbliver Festools eller ophavsmandens ejendom og er ophavsretligt beskyttet.
 2. Brugeren har en ikke-eksklusiv brugsret til materialet.
 3. Brugsretten til materialet omfatter følgende:

a)    Retten til hentning, udskrivning og forsendelse; samt

b)    en begrænset bearbejdningsret, dvs. retten til at ændre billedmaterialet med anvendelse af analoge eller digitale billedredigeringsmetoder med hensyn til billedstørrelse (reduktion, forstørrelse, beskæring) samt ændre farve-, kontrast- og lysstyrkeværdier, såfremt billedets udsagn ikke ændres af dette. Andre ændringer af billedmaterialet kræver en forudgående tilladelse fra Festool eller ophavsmanden.

 1. Materialet må under ingen omstændigheder bruges til ulovlige, pornografiske, anstødelige, krænkende eller retskrænkende formål. 
 2. Enhver kommerciel anvendelse, direkte eller geNNem tredjemand, er forbudt, medmindre andet er aftalt i de efterfølgende bestemmelser eller i anden skriftlig form. Dette gælder især for udbredelse på internettet og mulighed for download andre steder.
 3. Det er derimod tilladt at linke til Festools websted. 
  Ved linking skal brugeren anbringe en anmærkning om ophavsmanden "Festool (www.festool.dk)" på sit websted.
 4. Adgangen til materialet er ikke ensbetydende med retten til at ændre materialet, hverken helt eller delvist, eller på anden måde bearbejde materialet.
 5. Hvis brugeren ikke overholder ovenstående bestemmelser, er brugeren erstatningsansvarlig og er forpligtet til at friholde Festool fra tredjemands krav.
 6. Hvis brugeren har kendskab til kommerciel anvendelse, uberettiget kopiering, ændring eller anden bearbejdning og uberettiget distribution, skal han omgående meddele dette til Festool.

III. Brug eller udarbejdelse af pressetekster:

 1. I tilfælde af pressetekster, der er udarbejdet af den pågældende bruger, bærer brugeren ansvaret for forsyning med tekster, især hæfter han alene for overtrædelse af ophavsrettigheder og personlige rettigheder. Brugeren er i den forbindelse forpligtet til at friholde Festool fra tredjemands krav.
 2. Ved brug af presse- og billedmateriale i forbindelse med presseartikler skal det forsynes tydeligt og umisforståeligt med copyrightmærket "Foto Festool GmbH".
 3. Efter anmodning fra Festool skal Festools presseafdeling straks sendes et gratis eksemplar efter offentliggørelsen af pressetekster.

IV. Hyperlinks:

 1. Festools websted kan indeholde hyperlinks til tredjemands websteder. Festool fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet på disse hjemmesider og står ikke bag disse hjemmesider og deres indhold. Første gang, der blev linket til de eksterne links, blev det kontrolleret af Festool, at det fremmede indhold ikke indeholder noget brud på loven. På det tidspunkt blev der ikke registreret noget lovbrud. Får vi imidlertid kendskab til lovbrud, vil sådaNNe eksterne links omgående blive slettet.

V. Garanti, ansvar:

 1. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tings- og retsmangler på grundlag af materialet, navnlig med hensyn til fejlfrihed, rigtighed, udelukkelse af tredjemands ejendoms- og ophavsrettigheder, fuldstændighed og/eller anvendelighed. Dette gælder ikke, hvis fejlagtigheden skyldes forsæt, grov uagtsomhed eller svig.
 2. Brugeren kan ikke kræve erstatning, uanset hvilken retsgrund kravet beror på, navnlig kontraktbrud. Dette gælder ikke i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed, mangel på garanterede egenskaber og i forbindelse med krav iht. loven om produktansvar.
 3. Ansvar for mangelfølgeskader er udelukket mellem parterne.
 4. Før brugeren downloader materiale, skal han af hensyn til egen sikkerhed og for at forhindre virusser på Festools websted sørge for passende sikkerhedsudstyr og virusscaNNer.

VI. Afsluttende bestemmelser:

 1. Festools hjemsted er eneste værneting, såfremt køberen er erhvervsdrivende i henhold til handelsloven.
 2. Tysk ret er gældende.
 3. Festool forbeholder sig ret til omgående at ændre det aktuelt tilgængelige materiale. Festool forbeholder sig desuden ret til at ændre oveNNævnte vilkår under overholdelse af en rimelig frist.

(Dato 06/2016)