Vores ansvar for samfundet

Etisk adfærd er en vigtig del af vores værdier.

  • Compliance

    Complianceorganisation

    Festool agerer globalt. Vi tager det hermed forbundne samfundsmæssige og sociale ansvar alvorligt. Festool har derfor udviklet en compliancestruktur for at sikre overholdelsen af lovmæssige bestemmelser i de forskellige lande såvel som virksomhedsinterne bestemmelser og etiske grundprincipper.
  • Vores adfærdsprincipper

    En vigtig del af vores compliancestruktur er vores adfærdskodeks. Den gælder for vores medarbejdere overalt i verden.
    Compliance