Udskriv anvendelseseksempel

Fremstilling af en udskæring til dobbelttangkonstruktion

I dette anvendelseseksempel vises udarbejdelsen af en stolpeende med en dobbeltangkonstruktion.
Dobbelttangkonstruktioner med udskæringer i stolpen danner en stabil forbindelse, der f.eks. finder anvendelse ved opførelse af en carport.

  Beskrivelse

  Udskæringer ved tangkonstruktioner anvendes ofte for at understøtte overførslen af lasten og lette monteringen af den bærende konstruktion.
  Til tilskæringen og fremstillingen af udskæringen i stolperne anvendes i det foreliggende anvendelseseksempel HK 85 i forbindelse med den justerbare notfræser.

  Materialeliste

  • 16x16 cm stolper
  • 8x16 cm bjælker til dobbelttængerne

   


  Færdig dobbelttangkonstruktion

  Maskiner/tilbehør

  Alternative maskiner

  Forberedelse/indstilling

  • Streg op på stolpeenderne. Udskæringens dybde er i det aktuelle eksempel 25 mm. Afskæringen af stolpeenden bør ligge under overkanten af tængerne (her -0,5 cm) på grund af eventuelt svind i træet.

   +
   Streg op på stolpeenderne.

  Fremgangsmåde

  • Kort stolpeenderne af ved brug af savskinnen og HK 85. Afkortersnittet skal udføres i to trin.

   +
   Kort stolpeenderne af ved brug af savskinnen og HK 85
  • Vend stolpen, og lav det andet snit. Med savskinnen opnår man et særdeles godt resultat, også ved tilskæring af tykkere træ.

   +
   Vend stolpen, og lav det andet snit
  • Tegn boringen op

   Til denne samling skal der bores et hul (14 mm) til en boltforbindelse.

   +
   Tegn boringen op
  • Til hurtigt at lave lige borehuller er Festool tømrerborestativet i forbindelse med en akku skruemaskine eller maskine med kabel velegnet.

   +
   Lav lige borehuller hurtigt
  • På tømrerborestativet kan boredybden indstilles via dybdebegrænserne og føringsstangen.

   +
   Indstil boredybden
  • Aksemarkeringerne på borestativets basis gør det lettere at justere borestativet.

   +
   Justering af borestativet
  • Til serieboringer anbefales det at indstille parallelanslagene. På aksemarkeringsviseren kan den ønskede afstand fra anslagssiden aflæses og fikseres korrekt.

   +
   Indstilling af parallelanslag
  • Bor hullerne

   +
   Bor hullerne
  • For at fremstille udskæringerne udstyres HK 85 med den justerbare notfræser

   +
   HK 85 med justerbar notfræser
  • Indstil fræsedybden på den ønskede dybde. En kontrol på afmærkningen anbefales. Den maksimale fræsedybde er med skinne ca. 32 mm

   +
   Indstil fræsedybden på den ønskede dybde.
  • Udfør fræsninger i flere omgange for at fremstille udskæringen. 
   Tip: For at forhindre flosning ved den sidste fræsning anbefales det at hugge træfibrene over ved markeringen med et stemmejern.

    

   +
   Udfør fræsninger i flere omgange 
  • Færdigt tilvirket stolpeende

   +
   Færdigt tilvirket stolpeende
  • Monter de forberedte tænger med tilsvarende borehuller.

   +
   Monter de forberedte tænger med tilsvarende borehuller
  • Ofte opstår der efter monteringen grimme steder på trækonstruktionen, som skal slibes. Til at fjerne mindre tilsmudsninger og blyantsmarkeringer efterfølgende egner akku excentersliberen sig fremragende.

   +
   Monter de forberedte tænger med tilsvarende borehuller
  1. Vores anvendelseseksempler og arbejdsresultater er dokumentation af de arbejdstrin, vi har udført. Det er individuelle eksempler og vi kan ikke garantere, at brugeren opnår samme resultater. Resultaterne afhænger af brugerens erfaring og dygtighed og af de anvendte materialer. Anvendelseseksempler erstatter ikke Festools brugsanvisning og/eller sikkerhedsanvisninger. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tings- og retsmangler på informationer, vejledninger og anvendelser, navnlig med hensyn til fejlfrihed, rigtighed, udelukkelse af tredjemands ejendoms- og ophavsrettigheder, fuldstændighed og/eller anvendelighed. Brugeren kan ikke rejse krav om skadeserstatning, uanset retlig grund. Disse ansvarsfraskrivelser gælder ikke i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed eller lovmæssigt ansvar. Festool råder dig til at følge BFA og arbejdstilsynets anbefaleringer om støvfrit arbejde.

   Vi fraskriver os ansvar for mangelfølgeskader.