Udskriv anvendelseseksempel

Længdesamlinger med henblik på erstatning af dele eller forlængelse af syld eller rem

Følgende anvendelseseksempel viser, hvordan bjælker kan samles på langs i nye konstruktioner. Hertil anvendes der rundsave, akku bore-/skruemaskiner og excenterslibere. Sådanne længdesamlinger af træ, det skrå hageblad, anvendes hovedsageligt, når beskadiget tømmer i gamle bygninger skal erstattes, eller når tømmer skal forlænges.

  Beskrivelse

  Med det rigtige værktøj kan bjælker samles på langs. Når det kommer til udskiftning af dele i gamle bygninger, afhænger fremgangsmåden ved længdesamling af træbjælker selvfølgelig meget af de lokale forhold, pladsforholdene og træets tværsnit. I nedenstående eksempel beskrives situationen i en ny konstruktion. Anvendelseseksemplet beskriver nøjagtigt, hvilke trin der skal udføres lige fra tilskæring til udfræsning samt montering af gevindbolte. Der anvendes her hovedsageligt forskellige rundsave.

  Materialeliste 

  • 12x20 cm tømmer
  • Gevindstænger eller gevindbolte

  Maskiner/tilbehør

  Forberedelse/indstilling

  • opmærkning af tømmer

   Før man kan samle bjælkerne på langs, skal de opmærkes. Hvordan det skrå hageblad udføres afhænger af træets tykkelse. Overlapningens længde udgør i dette eksempel tre gange træets tykkelse (3xh). Dybden er udført med 3 cm.

   +
   opmærkning af tømmer

  Fremgangsmåde

  • Fastgørelse af føringsskinnen ved længdesamling

   Når vinkelanslaget er indstillet, kan det fastgøres med skruetvinger.

   +
   fastgørelse af føringsskinnen
  • tilskæring med rundsaven

   Nu kan snittet udføres med rundsaven. Gentag processen på modstykket. 

   +
   tilskæring med rundsaven
  • Afslutning af længdesnittet

   færdigt snit

   +
   færdigt snit
  • Fremstilling af træsamlingen

   Der skæres først på begrænsningslinjerne. Det klares let med rundsaven og kap-/geringssaven. Du skal bare indstille skæredybden, placere maskinen på afmærkningen og så skære.

   +
   fremstilling af træsamlingen
  • Fremstilling af træsamlingen

   Skæring på midteraksen

   +
   fremstilling af træsamlingen
  • montering af den justerbare notfræser i rundsaven

   Med den justerbare notfræser kan det midterste område af samlingen hurtigt fræses ud. Savklingen skal afmonteres, før notfræseren monteres i henhold til brugsanvisningen. Her er den maksimale fræsebredde på 25 mm valgt.

   +
   montering af den justerbare notfræser i rundsaven
  • udfræsning af samlingen

   Når fræsedybden er indstillet, kan samlingen udfræses ved hjælp af kap-/geringsskinnen. Hvis samlingen senere vil være synlig, anbefales det at lægge et stykke træ ind mod emnet for at reducere flosningen.

   +
   udfræsning af samlingen
  • Færdiggørelse af udfræsningen

   færdig udfræsning

   +
   færdig udfræsning
  • Samling

   De to dele kan nu samles.

   +
   de to dele kan nu samles
  • Boring af huller til boltsamlingen med borestativ

   De nødvendige huller kan bores med akku skruemaskinen opspændt på tømrerborestativet.

   +
   boring af huller til boltsamlingen med borestativ
  • Andet boretrin

   Desuden bores der huller til spændskiverne med et forstnerbor med dybdestop.

   +
   der bores huller til spændskiverne
  • montering af gevindbolte

   Gevindboltene kan nu monteres og tilspændes.

   +
   montering af gevindbolte
  • Fjernelse af markeringer

   De bearbejdede områder af længdesamlingen kan slibes med akku slibemaskinen for at fjerne blyantmarkeringer. 

   +
   slibning af bearbejdede områder med akku slibemaskinen
  • færdig samling

   Resultatet er en flot og robust længdesamling.

   +
   færdig samling
  1. Vores anvendelseseksempler og arbejdsresultater er dokumentation af de arbejdstrin, vi har udført. Det er individuelle eksempler og vi kan ikke garantere, at brugeren opnår samme resultater. Resultaterne afhænger af brugerens erfaring og dygtighed og af de anvendte materialer. Anvendelseseksempler erstatter ikke Festools brugsanvisning og/eller sikkerhedsanvisninger. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tings- og retsmangler på informationer, vejledninger og anvendelser, navnlig med hensyn til fejlfrihed, rigtighed, udelukkelse af tredjemands ejendoms- og ophavsrettigheder, fuldstændighed og/eller anvendelighed. Brugeren kan ikke rejse krav om skadeserstatning, uanset retlig grund. Disse ansvarsfraskrivelser gælder ikke i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed eller lovmæssigt ansvar. Festool råder dig til at følge BFA og arbejdstilsynets anbefaleringer om støvfrit arbejde.

   Vi fraskriver os ansvar for mangelfølgeskader.