Udskriv anvendelseseksempel

Bygning af tømrerbuk med svalehalesamling

I følgende anvendelseseksempel vises, hvordan du selv kan bygge en adskillelig tømrerbuk med svalehalesamling. Foruden Festool maskiner bruges der også en fræseskabelon fra LIGNATOOL til fremstilling af fræsningerne.

  Beskrivelse

  Tømrerbukke med skrå ben er yderst stabile og kan bære store laster. Sammenlignet med andre konstruktioner kræver de dog meget plads under transporten. Konstruktionen med svalehalesamlinger gør det muligt at adskille bukken. Det sparer plads, uden at man behøver at gå på kompromis med stabiliteten.

  Materialeliste

  Til to bukke har man brug for:

  • Tværbjælker, 80x160 massivt tømmer, længde 2 m, 1 stk.
  • Ben, 60x80 massivt tømmer, længde 2 m, 4 stk.
  • Lasker, 19 mm 3-lags plade, 120x300mm, 4 stk.
  • Skruer, 5,0x50mm, 16 stk.

   


  Tilskårede tværbjælker

  Maskiner/tilbehør

  Forberedelse/indstilling

  • forberedelse af materiale

   Det viste materiale i denne byggetegning er nok til to tømrerbukke.

   +
   forberedelse af materiale
  • opmærkning af tværbjælker

   De tømrerbukke, der bygges i denne vejledning, har en samlet længde på 90 cm. Til benene laves der en markering 20 cm fra enden på begge sider. De to tværbjælker forbliver i et stykke for bedre at kunne fastgøre enkeltdelene.

   +
   opmærkning af tværbjælker
  • opmærkning af tværbjælkerne til svalehalefræsning

   Benene placeres her i en vinkel på 12°. Til opmærkning af tværbjælkerne er der her lavet en skabelon for at gøre opmærkningen lettere.
   Ved opmærkningen laves der også en markering på 35 mm for senere at kunne anbringe skabelonen.
   Skabelonen til svalehalefræsning fås hos LIGNATOOL.

   +
   opmærkning af tværbjælkerne til svalehalefræsning
  • opmærkning af benene

   Den ende af benene, der fastgøres til tværbjælken, forsynes med en vinkel på 15°. Benene opmærkes tilsvarende. Der tegnes en kile med en kantlængde på 13x3,5 cm.

   +
   opmærkning af benene

  Fremgangsmåde

  • tilskæring af benene

   Alle ben tilskæres med rundsaven og en monteret kap-/geringsskinne (6x8cm). Ligesom tværbjælkerne forbliver også to ben i et stykke. 

   +
   tilskæring af benene
  • Tegning af markering til svalehaletapperne på benenes snitflade

   Her i midten 2 cm fra endesiden

   +
   markering til svalehaletapper
  • placering af skabelon

   Skabelonen lægges på markeringen og fastgøres. Nærmere information om LIGNATOOL-systemet kan fås her: www.lignatool.at

   +
   placering af skabelon
  • Indstilling af dybde på overfræseren

   Sæt fræseren på materialets overkant, og fastgør den.

   +
   indstilling af overfræserens dybde
  • indstilling af trinanslaget på det laveste trin

   I denne position kan låsen senere aktiveres, når grundpladen forbindes med fræseenheden. 

   +
   indstilling af trinanslaget på det laveste trin
  • Sæt trinanslagets markør på nul.

   +
   indstilling af trinanslagets markør på nul
  • indstilling af fræsedybden

   Indstil dybdeanslaget til 25 mm, og fastlås dybdeanslaget.

   +
   indstilling af fræsedybden
  • finindstilling af dybden

   Sæt overfræseren på den indstillede dybde, og aktiver excentrikken til sammenkobling af dybdeanslag og trinanslag. Løsn derefter fræsedybdeklemningen med grebet. Nu kan dybden let indstilles til den præcise dybde med skabelon og finindstilling.

   +
   finindstilling af dybden
  • fræsning af svalehale

   Udfør fræsninger på alle ben.

   +
   fræsning af svalehale
  • placering af skabelonen til fræsning af taphuller på tværbjælken

   Juster og fastgør fræseskabelonen. 

   +
   placering af skabelonen til fræsning af taphuller på tværbjælken
  • fræsning af tværbjælkerne

   Fræsningen udføres med den allerede indstillede dybde.

   +
   fræsning af tværbjælkerne
  • overskæring af dele

   Som nævnt anbefales det først at skære tværbjælkerne over i den ønskede længde efter fræsningerne. Benene skæres nu også over i midten. Benene skæres dog først præcist til i længden i samlet tilstand.  

   +
   overskæring af dele
  • affasning af dele

   De tilskårne dele kan nu affases og også slibes.

   +
   affasning af dele
  • isætning af benene

   Sæt benene i, og bank dem fast med en hammer.

   +
   isætning af benene
  • placering og opmærkning af lask

   +
   placering og opmærkning af lask
  • tilskæring af lasker med afkortersaven

   Juster brædderne med skærelinjelaser, og skær dem til.

   +
   tilskæring af lasker med afkortersaven
  • forboring af lasker

   Bor skruehullerne med forsænkningsboret.

   +
   forboring af lasker
  • montering af lasker

   Sørg for, at benene er samlet stramt. Vigtigt: Laskerne skal monteres med afstand til tværbjælken (her en tommestoksbredde).

   +
   montering af lasker
  • markering af benenes afsnit

   Marker den ønskede bukhøjde med en plade på benene (her 75 cm)

   +
   markering af benenes afsnit
  • afkortning af benene med rundsaven og kap-/geringsskinnen

   Rundsaven indstilles til en hældning på 12°. Anbring nu rundsaven, og afkort benene. 

   +
   afkortning af benene med rundsaven og kap-/geringsskinnen
  • affasning af standfladen

    Skærekanterne og de senere standflader skal bearbejdes med kantfræseren.

   +
   affasning af standfladen
  • Tip: boring af huller i tværbjælkerne

   20 mm borehuller gør det muligt at anvende MFT-spændesystemet. Det anbefales at bore helt igennem, så spåner kan falde ned.

   +
   boring af huller i tværbjælkerne
  • slutresultat

   Færdige tømrerbukke med opspændt emne

   +
   slutresultat
  1. Vores anvendelseseksempler og arbejdsresultater er dokumentation af de arbejdstrin, vi har udført. Det er individuelle eksempler og vi kan ikke garantere, at brugeren opnår samme resultater. Resultaterne afhænger af brugerens erfaring og dygtighed og af de anvendte materialer. Anvendelseseksempler erstatter ikke Festools brugsanvisning og/eller sikkerhedsanvisninger. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tings- og retsmangler på informationer, vejledninger og anvendelser, navnlig med hensyn til fejlfrihed, rigtighed, udelukkelse af tredjemands ejendoms- og ophavsrettigheder, fuldstændighed og/eller anvendelighed. Brugeren kan ikke rejse krav om skadeserstatning, uanset retlig grund. Disse ansvarsfraskrivelser gælder ikke i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed eller lovmæssigt ansvar. Festool råder dig til at følge BFA og arbejdstilsynets anbefaleringer om støvfrit arbejde.

   Vi fraskriver os ansvar for mangelfølgeskader.