Køb et Festool værktøj i kampagneperioden fra 1. juli 2019 til og med 31. august 2019, og få op til 800 kr cashback. Det er meget enkelt:

 • Køb maskinen hos din forhandler

  Max 4 maskiner pr. kunde.

 • Upload din faktura/følgeseddel HER

  Anmod om cashback nu
 • Få cashback fra Festool

Spar 200 kr, 400 kr eller 800 kr

Oversigt over alle inkluderede maskiner inklusive artikelnumre og cashback-beløb

Bemærk: Denne pdf indeholder udelukkende det aktuelle Festool program. Selvfølgelig er alle andre værktøjer, som du eventuelt kan købe hos din forhandler, også omfattet af kampagnen. Du kan få vist en komplet oversigt ved at klikke på knappen "Anmod om cashback nu".

Download (PDF)

All-inclusive garanti

En del af Festool SERVICE.

Dit nye værktøj er fuldt forsikret i de første tre år efter registreringen: 1 

 • Fri Original Service.2
 • Ny maskine ved tyveri.
 • Originale reservedele.
 • Tilfreds eller pengene tilbage.
 • Registrer værktøj

  Betingelser for deltagelse i kampagnen Festool Cashback ("kampagne")

  Ved at deltage i kampagnen accepterer deltageren disse betingelser for deltagelse.

  1. Arrangør
  (1) Kampagnen arrangeres af Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Tyskland, ("arrangør").
  (2) Kampagnen afvikles af bureauet "marken mehrwert - brand added value AG", Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim ("bureau"), som er hyret af arrangøren, og udbetalingen administreres af Festool Danmark ApS.

  2. Ret til deltagelse
  (1) Alle myndige, fysiske og juridiske personer med bopæl i Danmark ("deltagelsesområde") er berettigede til at deltage.
  (2) Udelukket fra kampagnen er kunder af arrangøren og af Festool Danmark ApS samt disses medarbejdere, ledende ansatte og repræsentanter samt associerede virksomheder og medarbejdere ansat ved arrangøren og dennes associerede virksomheder.

  3. Kampagnens genstand
  (1) Slutkunder, som i kampagneperioden fra 01.07.2019 til 31.08.2019 køber et kampagneprodukt (se pkt. 4) hos en forhandler i deltagelsesområdet og anmelder det til kampagnen senest 13.09.2019, modtager afhængigt af det anskaffede produkt en tilbagebetaling ("cashback") i en beløbsstørrelse som angivet i tabellen "Kampagneprodukter".
  (2) Pr. person kan der maksimalt anmeldes fire kampagneprodukter til kampagnen. Cashback'en kan kun gøres gældende én gang pr. kampagnemaskine inden for rammerne af denne kampagne. Der foretages en sammenligning af e-mailadresser, dublet-adresser og kontrolnummer. Pr. husholdning/firma må maksimalt 4 personer deltage (Inden for kampagneperioden kan maksimalt fire produkter meldes til cashback-kampagnen. Om det er fire ens eller fire forskellige maskiner, spiller ingen rolle). Gentagen deltagelse, som strider imod disse betingelser for deltagelse, samt andre manipulerende foranstaltninger, fører til øjeblikkelig udelukkelse af deltageren fra kampagnen.

  4. Kampagneprodukter
  Cashbacks for produkterne anført i kampagneproduktlisten (findes på www.festool.dk/cashback) udbetales i overensstemmelse med indholdet af disse betingelser for deltagelse og i den beløbsstørrelse, der er nævnt for det respektive produkt. Kun nye varer er kvalificerede som kampagneprodukter; brugte produkter er udelukkede fra kampagnen.

  5. Deltagelse i kampagnen
  (1) Deltagelse i programmet forudsætter, at slutkunden indtil 13.09.2019 angiver følgende oplysninger korrekt og fuldstændigt på kampagnens hjemmeside www.festool.dk/cashback:
  - Deltagerens navn og adresse
  - Deltagerens e-mailadresse
  - Kampagneproduktets kontrolnummer
  - Scanning eller foto af en faktura eller følgeseddel, på hvilken købsdatoen og produktet fremgår entydigt
  - Kontodata til overførsel af cashback'en
  (2) En kvittering fra en salgsplatform eller en kassebon er ikke tilstrækkeligt som købsdokumentation. Derudover må en købsdokumentation ikke være udstedt til en anden person end deltageren.
  (3) Hvis udbetalingen af cashback indebærer en skattepligtig fordel, påhviler indberetningen til Skat alene modtageren (slutkunden).
  (4) Når deltagelsesdokumenterne er modtaget, sender bureauet en modtagelsesbekræftelse pr. e-mail. Ved eventuelle spørgsmål i forbindelse med afviklingen af kampagnen er bureauet berettiget til at kontakte deltageren pr. e-mail eller brev.
  (5) For sent indgivne, ulæselige, ufuldstændige eller på anden vis uanvendelige oplysninger udløser intet krav om deltagelse.

  6. Udbetaling af cashback
  (1) Kontrollen af, om der foreligger et berettiget krav om cashback, foretages af bureauet; udbetalingen af cashback til den af deltageren oplyste konto udføres af Festool Danmark ApS.
  (2) Udbetaling finder sted senest seks (6) uger efter modtagelse af fuldstændige og rettidigt afleverede deltagelsesdokumenter.
  (3) Hvis der er fejl i de bankdata, som deltageren har oplyst, er der intet krav om endnu en overførsel.
  (4) Kravet om udbetaling af cashback kan ikke overdrages. Udbetaling af kontanter eller udbetaling i materielle værdier er udelukket.

  7. Pligt til tilbagebetaling ved returnering af produktet
  Hvis et kampagneprodukt, der allerede er tilmeldt kampagnen, returneres inden for seks måneder, bortfalder kravet om cashback. Allerede udbetalte ydelser skal tilbagebetales.

  8. Databeskyttelse
  (1) Dataene, som deltagerne har oplyst i forbindelse med kampagnen, vil udelukkende blive vist, indsamlet, lagret, forarbejdet og benyttet af Festool Danmark ApS og bureauet til afvikling af kampagnen som beskrevet i disse betingelser for deltagelse. Deltagerne kan til enhver tid tilbagekalde deres tilladelse til at gemme, bearbejde og bruge deres personoplysninger ved at sende et brev til TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstraße 20, 73240 Wendlingen (Tyskland) eller sende en e-mail til data-protection@festool.com. I så fald vil den enkelte deltagers data blive slettet snarest muligt – denne kan så desværre ikke deltage i kampagnen mere.
  (2) Personoplysningerne overføres ikke til tredjepart, medmindre dette er nødvendigt for at afvikle kampagnen.
  (3) Efter kampagnens afslutning slettes deltagernes personrelaterede data, medmindre en lovmæssig pligt til opbevaring modvirker dette. Hvis en deltager imidlertid i forbindelse med kampagnen har givet samtykke til at modtage reklame- og informationsmateriale ved at krydse det pågældende felt af, vil TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG hhv. de dermed associerede virksomheder anvende dennes personoplysninger til dette formål. Deltageren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til at modtage reklame- og informationsmateriale – med fremadvirkende kraft. Tilbagekaldelsen skal sendes til: TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstraße 20, 73240 Wendlingen (Germany) eller pr. e-mail til data-protection@festool.com.

  9. Andet
  (1) Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre, udvide eller afbryde denne kampagne før tid uden forudgående varsel.
  (2) Disse betingelser for deltagelse er underlagt tysk lov under udelukkelse af FN's betingelser for deltagelse – konventionen om internationale løsørekøb (CISG). Værneting for enhver juridisk tvist er arrangørens domicil.
  (3) Hvis en eller flere bestemmelser i disse betingelser for deltagelse er eller bliver ugyldige, forbliver gyldigheden af de resterende bestemmelser upåvirket.
  (4) I kampagneperioden cashback kan også kombineres med vores 18V save kampagne.
  (5) Spørgsmål om afvikling af kampagnen kan rettes til festool.cashback@markenmehrwert.com

  1. All-inclusive garantien gælder for alle Festool værktøjer, der er registreret inden for 30 dage efter købet. Festools garantibetingelser er gældende og kan ses på www.festool.dk/service/servicebetingelser.
  2. "Original service gratis" gælder også for batterier og batteriladere, dog ikke for andre forbrugsmaterialer og tilbehør samt maskiner, du selv har skilt ad; heller ikke for skader som følge af ukorrekt brug, anvendelse af uoriginale dele og ved kontinuerlig stærkt slidende brug.