Udskriv anvendelseseksempel

Samling af rundprofiler med rundanslaget til DOMINO samlingsfræseren

To rundprofiler kan samles stabilt med en DOMINO brik ved at anvende DOMINO samlingsfræseren. Dette anvendelseseksempel forklarer, hvordan rundprofiler samles præcist, og hvordan rundanslaget kan indstilles. Det anbefales først at gennemføre en testfræsning for at opnå et godt slutresultat.
Samling af rundprofiler

  Beskrivelse

  Med DOMINO samlingssystemet og rundanslaget kan snedkere og tømrere hurtigt og enkelt samle rundprofiler.

  Bemærk:
  Med rundanslaget kan der samles rundprofiler med en diameter på 35-60 mm.

  Maskiner/tilbehør

  I dette anvendelseseksempel anbefales følgende maskiner og tilbehør:

  Forberedelse/indstilling

  • Vær opmærksom på følgende, før rundprofilerne samles:

   Festool tilbyder to typer brikker til DOMINO samlingsfræseren:

   • Brikker af bøgetræ til indendørs brug
   • Brikker af sipo til udendørs brug

   +
   Briktype
  • I dette anvendelseseksempel beskrives samlingen af en profil med en diameter på 35 mm og en vinkel på 120°. Profilerne samles med en brik af bøgetræ 8 x 40 mm.

   Før første profilsamling skal der udføres en testfræsning for senere at sikre en præcis samling.

   Det gøres på følgende måde:
   Skub rundanslaget helt op på DOMINO samlingsfræserens bord, og fastgør det med drejeknapperne til højre og venstre på rundanslaget.

   +
   Testfræsning
  • Indstil rundprofilernes skærevinkel (her 60°) med vinkelindstillingen på DOMINO samlingsfræseren.

   +
   Indstilling af skærevinkel
  • Rundprofilerne lægges sådan sammen, som de senere skal samles med DOMINO brikken for at sikre, at brikken placeres i midten. Marker brikkens position med en streg.

   +
   Markering af brikkens position
  • Læg rundprofilen på rundanslaget, ind mod DOMINO samlingsfræserens bord.

   Bordhøjden på fræseren indstilles nu ved hjælp af den markerede hulposition.

   +
   Indstilling af fræserens bordhøjde
  • De to midtpunkter ved fræsebordets anslagstapper danner en lige linje.

   +
   Anslagstapper
  • Fræserens bord indstilles sådan i højden, at den markerede hulposition og den lige linje ligger på samme højde.

   +
   Indstilling
  • Den rigtige bordhøjde indstilles med spændearmen. 

   Når de første indstillinger er foretaget, kan testfræsningen af profilsamlingen begynde.

   Tilslut støvsugerslangen til maskinen og støvsugeren, og udfør fræsningen.

   +
   Gennemførelse af testfræsning
  • Efter samling af de fræsede profiler kan der være en lille unøjagtighed.

   +
   Unøjagtighed
  • Her ligger fræsehullet ikke i midten af rundprofilen. Der skal nu foretages følgende korrektioner:

   Løsn de to spændeskruer.

   På ydersiden af rundanslaget er der anbragt to justeringsskruer, som indstilles med en 2 mm unbrakonøgle.

   +
    Korrektioner
  • Rundanslaget og dermed fræsehullet centreres nu i forhold til fræseren ved at skrue unbrakoskruerne i højre eller venstre side ind eller ud alt efter forskydningsretningen.

   Tip:
   Skruerne har et M5 gevind med 0,8 mm stigning. Det vil sige, at rundanslaget forskydes med 0,8 mm pr. omdrejning på fræsebordet.

   Det betyder:
   Ved en justering på 1,6 mm (svarer til 2 omdrejninger) i venstre side, skal der også foretages en justering på 1,6 mm (svarer til 2 omdrejninger) i modsat retning i højre side.

   Når indstillingerne er foretaget, spændes spændeskruerne, og fræsningen fortsættes.

   +
   Ind- eller udskruning af unbrakoskruer
  • Bemærk:
   Denne indstilling foretages kun én gang! Hvis rundanslaget fjernes fra maskinen og monteres igen senere, er det ikke nødvendigt at foretage justeringen igen.

   +
   Justering én gang

  Fremgangsmåde

  • Efter denne efterjustering kan den originale håndliste nu fræses hurtigt og præcist.

   +
   Fræsning af håndliste
  • Takket være DOMINO-brikkernes specielle geometri er samlingen vridningsstabil og også tilstrækkelig stabil på håndlister. Indstilling af andre vinkler til en profilsamling foretages hurtigt og uden problemer. 

   +
   vridningsstabil samling
  1. Vores anvendelseseksempler og arbejdsresultater er dokumentation af de arbejdstrin, vi har udført. Det er individuelle eksempler og vi kan ikke garantere, at brugeren opnår samme resultater. Resultaterne afhænger af brugerens erfaring og dygtighed og af de anvendte materialer. Anvendelseseksempler erstatter ikke Festools brugsanvisning og/eller sikkerhedsanvisninger. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tings- og retsmangler på informationer, vejledninger og anvendelser, navnlig med hensyn til fejlfrihed, rigtighed, udelukkelse af tredjemands ejendoms- og ophavsrettigheder, fuldstændighed og/eller anvendelighed. Brugeren kan ikke rejse krav om skadeserstatning, uanset retlig grund. Disse ansvarsfraskrivelser gælder ikke i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed eller lovmæssigt ansvar. Festool råder dig til at følge BFA og arbejdstilsynets anbefaleringer om støvfrit arbejde.

   Vi fraskriver os ansvar for mangelfølgeskader.