Erklæring om databeskyttelse

Fra februar 2020

1. Generelle oplysninger

1.1 Denne databeskyttelseserklæring gælder for data, som vi registrerer om dig ved:

 • Adgang eller besøg på hjemmesiden
 • Anvendelse af de tjenester, der er anført under punkt 3
 • Deltagelse i konkurrencer, undersøgelser, lodtrækninger
 • Indgåelse, behandling og afvikling af kontraktforhold.

1.2 Ansvarlig:
1.2.1 Hjemmesiden er et tilbud fra Festool GmbH i Wendlingen am Neckar (efterfølgende kaldt Festool). Den ansvarlige for behandlingen af data i forbindelse med de anvendelser, der er anført under punkt 3 i denne databeskyttelseserklæring, er Festool GmbH, Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Tyskland. 1.2.2 Den ansvarlige for behandlingen af data ved andre anvendelser er din pågældende Festool-kontraktpartner. Nærmere information herom fremgår de supplerende oplysninger om rettighederne som berørt.
1.3 Dataene indsamles og behandles af Festool og selskabets associerede virksomheder [især TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG samt de under http://subsidiaries.festool.com nævnte virksomheder] og anvendes kun til at opfylde det pågældende forretningsformål. Nærmere information om de enkelte formål fremgår af de supplerende oplysninger. 1.4 Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes under datenschutz@tts-company.com eller under vores postadresse med tilføjelsen "databeskyttelsesrådgiveren".

2. Hvordan behandles dine personlige data?

2.1. Generelt om formålene med behandlingen
I det væsentlige indsamler, lagrer og behandler vi kun dine personlige data for at opfylde en kontraktmæssig forpligtelse over for dig, eller hvis du har givet os dit samtykke. Vi benytter imidlertid også dine data for at imødekomme processer eller lovbestemmelser, som vedrører os, for så vidt at dette er nødvendigt for at varetage vores egne eller andres berettigede interesser, eller for at gennemtvinge, beskytte eller udøve vores rettigheder eller forsvare os mod krav fra tredjemænd. 

2.2 Data, som du meddeler os

2.2.1: Som regel kan du benytte vores internetside, uden at du direkte meddeler os personlige informationer. I forbindelse med visse tjenesteydelser, som f.eks. vores nyhedsbrevsservice eller medlemsområdet "myFestool", beder vi dig om personlige oplysninger. Disse omfatter bl.a. dit navn eller din e-mail-adresse for at kunne afvikle den pågældende tjeneste hurtigt og brugervenligt eller for i det hele taget at kunne tilbyde tjenesten. Detaljerede oplysninger om alle tjenester, der tilbydes på vores hjemmeside, finder du efterfølgende under punkt 3 i denne databeskyttelseserklæring.
2.2.2: Ved indgåelse, behandling og afvikling af kontraktforhold er indsamling og behandling af personlige data især nødvendigt, for at vi kan overholde vores kontraktlige forpligtelser. Nærmere information herom fremgår af de supplerende oplysninger.

2.3. Data, som vi automatisk modtager ved din anvendelse af vores online-tjenester
Nogle data opstår allerede, når du besøger vores hjemmeside.

2.3.1 Logningsdata
Til de automatisk opstående data hører webserverens logningsdata. Vi aktiverer kun undtagelsesvis denne logning for at undersøge supporttilfælde og for at garantere stabilitet og sikkerhed (Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f). Hvert datasæt består af:

 • Dato og klokkeslæt for forespørgslen
 • Klient- og server-IP-adresse, port og logstatus
 • Navnet på den kaldte fil eller side og længden på forespørgslen
 • Login-informationer til den pågældende webtjeneste, såfremt du logger ind med en brugerkonto
 • Browsertype og referrer (klientens sidst hentede side)
 • Disse data analyseres udelukkende anonymt til tekniske formål. Statistiske analyser finder ikke sted. 

2.3.2 Cookies
Cookies er små filer, der indeholder en tegnkæde, hvor bestemte informationer gemmes åbent eller krypteret. Cookies sendes fra serveren til din computer og lagres der. De benyttes i første omgang til at identificere den computer, hvorfra hjemmesiden blev aktiveret. Hvis du logger ind på en hjemmeside, benyttes cookies til at give serveren en meddelelse om log-in og kontrollere rettighederne til at få adgang til siden. Hver cookie har en udløbsdato, fra hvilken den ikke mere er gyldig. Ved hjælp af cookies kan man på et senere tidspunkt følge en brugers vej over forskellige sider på hjemmesiden og også over forskellige websites. Ved hjælp af cookies kan kommunikationen mellem vores server og din computer forbedres, hvorved brugen af en hjemmeside kan gøres mere komfortabel. Cookies kan ikke kun stamme fra hjemmesidens operatør, men også fra eksterne udbydere. Via din browser kan du få vist de cookies, der er lagret på din computer, slette de lagrede cookies eller indrette konfigurationen, så ikke alle eller slet ingen cookies lagres. Vær opmærksom på, at nogle funktioner ikke fungerer eller ikke fungerer rigtigt, hvis du deaktiverer placering af cookies. 

2.3.3 Anvendelsesanalyse

2.3.3.1 Google Analytics
Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), forkortet Google. Google Analytics benytter tekstfiler, såkaldte cookies. Cookierne lagres på din computer og genererer informationer vedrørende din brug af vores hjemmeside. Retsgrundlaget for anvendelsen af Google Analytics er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f.
Disse informationer overføres til en Google-server i USA med henblik på lagring. På denne hjemmeside er en IP-anonymisering aktiveret, dvs. at din IP-adresse først forkortes af Google inden for medlemslandene i den Europæiske Union eller i andre medlemslande i EØS-aftalen. Den fulde IP-adresse sendes kun undtagelsesvis til en Google-server i USA og forkortes der.
Google benytter de dannede informationer til på vegne af Festool GmbH at udarbejde analyser og rapporter om brugen og aktiviteterne på hjemmesiden og til på vegne af Festool GmbH at udføre andre serviceydelser, der er forbundet med brugen af hjemmesiden og internetbrugen. Det drejer sig især om funktioner til display-reklame, såsom Google Analytics-rapporter vedrørende ydeevne efter demografiske kendetegn og interesser. I Google Analytics-rapporterne om ydeevne efter demografiske kendetegn og interesser benyttes via interesserelateret reklame de af Google indsamlede data og besøgsdata fra eksterne udbydere (som f.eks. alder, køn og interesser). Google vil evt. også overføre disse informationer til tredjemænd, såfremt dette er foreskrevet ved lov, eller for så vidt at tredjemænd behandler disse data på vegne af Google.

Den IP-adresse, der inden for rammerne af Google Analytics er overført af din browser, sammenføres ikke med andre af Google's data. Du kan forhindre anvendelsen og lagringen af cookies ved at foretage en indstilling i din browser-software. Vi gør imidlertid udtrykkeligt opmærksom på, at du i så fald ikke kan benytte samtlige funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang.
Du kan desuden forhindre, at de data (inkl. din IP-adresse), der er dannet af cookien, og som er relateret til din brug af hjemmesiden, registreres og behandles af Google. Hertil skal du downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt under følgende link: Browser-add-on til deaktivering af Google Analytics
I browsere på mobile enheder eller som alternativ til browser-add-on skal du klikke på dette link for fremtidigt at forhindre registrering vha. Google Analytics på dette websted. Herved lagres en Opt-Out-cookie på din enhed. Såfremt du sletter dine cookies, skal du på ny klikke på dette link. Yderligere oplysninger om Google's bestemmelser finder du under www.google.com/policies/privacy/

2.3.4 Remarketing

2.3.4.1 Google Tag Manager
Denne hjemmeside benytter Google Tag Manager fra firmaet Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Tag Manager benyttes til at administrere website-tags (identifikatorer) via en overflade. Ved anvendelse af Google Tag Manager indstilles ingen cookies, og der registreres ingen personlige data. Værktøjet sørger for at udløse andre tags, der evt. kan registrere data. Google Tag Manager skaffer sig ikke adgang til disse data. Hvis der på domæne- eller cookieniveau er foretaget en deaktivering, bevares denne for alle tracking-tags, der implementeres med Google Tag Manager. Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f.

2.3.4.2 Google AdWords Remarketing
Denne hjemmeside anvender funktionen Google AdWords Remarketing fra virksomheden Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f. Google AdWords Remarketing teknologien gør det muligt for os igen at kontakte brugere, der allerede har besøgt vores hjemmeside, og som har vist interesse for vores udbud, med målrettet markedsføring på Google Partner netværkets sider. Hertil indstilles en cookie ved besøget på vores side, for at brugeren kan genkendes ved et besøg på en af vores markedsføringspartneres sider. Endvidere kan brugeradfærden analyseres og efterfølgende benyttes til målrettede produktanbefalinger og interessebaseret markedsføring. De lagrede data i cookien sammenføres ikke med andre personlige data til brugerprofiler. Ved anvendelsen af denne hjemmeside erklærer du dig indforstået med, at Google behandler de indsamlede data vedrørende din person på den før beskrevne måde og til det før beskrevne formål.
Du kan deaktivere Googles anvendelse af cookies ved at åbne siden www.google.com/privacy/ads og trykke på knappen "opt-out". Alternativt kan du deaktivere tredjeudbyderes anvendelse af cookies, idet du går ind på netværksmarkedsføringsinitiativets deaktiveringsside på www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald evt. ikke kan anvende alle funktioner på dette websted i fuldt omfang. Yderligere oplysninger vedrørende Google's bestemmelser finder du på www.google.com/policies/privacy/.

2.3.4.3 Facebook Remarketing / Retargeting
Denne hjemmeside benytter remarketing-tags fra det sociale netværk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Via remarketing-tags oprettes en direkte forbindelse mellem Facebook-serveren og brugerens browser ved besøget på vores hjemmeside. Herved sendes oplysninger til Facebook-serveren om, hvilke af vores hjemmesider brugeren har besøgt med sin IP-adresse. Facebook knytter denne information til brugerens personlige Facebook-brugerkonto. Disse informationer står til rådighed for os til brug ved visning af Facebook Ads. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi som udbydere af hjemmesiderne ikke får kendskab til indholdet af de overførte data samt Facebook's anvendelse af dem. Nærmere oplysninger om Facebook's indsamling og anvendelse af dataene og om dine rettigheder og muligheder i den forbindelse for at beskytte din privatsfære finder du i Facebook's databeskyttelsesoplysninger på www.facebook.com/about/privacy/. Hvis du ikke ønsker, at Facebook umiddelbart knytter de indsamlede oplysninger til din Facebook-brugerkonto, kan remarketing-funktionen "Custom Audiences" deaktiveres her. Hertil skal du være logget ind på Facebook. Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f.

2.3.5 Social-Media-Plug-Ins
På vores websted anvendes desuden programmer (plug-ins) fra følgende sociale netværk:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+
 • Youtube

Der er her tale om services fra de US-amerikanske virksomheder:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Plug-insene er i forbindelse med vores hjemmeside gjort genkendelige vha. logoerne for de pågældende virksomheder eller f.eks. tilføjelsen "Synes godt om" eller "Anbefal". Når du klikker ind på en af vores websider på internettet, som indeholder et sådant plug-in, opretter din browser en direkte forbindelse til den pågældende virksomheds servere, hvorved indholdet af dette plug-in overføres til din browser, som så implementerer indholdet på den viste hjemmeside. Det betyder, at denne virksomhed informeres om, at du har besøgt vores hjemmeside. Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data og databehandlingsprocesser, og vi er heller ikke bekendt med omfanget af dataindsamlingen, formålet med behandlingen eller opbevaringsfristerne. Vi har heller ingen oplysninger om plug-in-udbydernes sletning af de indsamlede data. Plug-in-udbyderen lagrer de indsamlede data som anvendelsesprofiler og benytter dem til reklamer, markedsforskning og/eller behovstilpasset udformning af sin hjemmeside. En sådan analyse sker især (også for ikke-indloggede brugere) for at vise behovstilpassede reklamer og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler, idet du henvende dig til den pågældende plug-in-udbyder for at udøve retten. Via plug-ins giver vi dig mulighed for at interagere med de sociale netværk og andre brugere, så vi kan forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Retsgrundlaget for anvendelsen af plug-ins er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f.
Hvis du er logget på via din personlige brugerkonto hos denne virksomhed, mens du besøger vores hjemmeside, kan den knytte besøget til denne konto. Ved anvendelse af plug-ins, f.eks. hvis du klikker på "Synes godt om"-knappen eller tilføjer en kommentar, overføres de pågældende informationer direkte til disse virksomheder og gemmes der. Hvis du ikke ønsker, at sådanne data overføres, skal du logge af den pågældende konto, før du besøger vores hjemmeside. Formålet med og omfanget af disse virksomheders dataindsamling samt den videre behandling og anvendelse af dine data på dette sted og dine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære fremgår af databeskyttelsesoplysningerne hos:

2.3.6 Firebase
Vi benytter Firebase for bedre at kunne forstå og optimere brugernes adfærd i appsene. Herunder overføres brugerdata anonymiseret til Firebase. Derudover benyttes også andre Firebase-funktioner, der muliggør en bedre brugernavigation eller en analyse af fejlårsager i appsene samt Push-notifikationer. Firebase er en realtidsdatabase, hvormed realtidsinformationer kan integreres i ens egen hjemmeside. Firebase er et datterselskab til Google og har sit hjemsted i San Francisco (CA), USA. Firebase's databeskyttelseserklæring finder du på https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html. Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f.

2.3.7 Crashlytics
I vores apps benytter vi Crashlytics fra firmaet Crashlytics Inc, USA. Crashlytics hører til Google-virksomhedsgruppen. Crashlytics identificerer softwarefejl samt deres årsag. I den forbindelse registrerer det data som f.eks.: enhedstilstandsinformationer, terminaltype, enhedsidentifikation og lagrer dem pseudonymiseret. Du kan forhindre dataindsamlingen og -lagringen ved hjælp af en bestemt indstilling i appen. Yderligere informationer om databeskyttelsesoplysninger fra Crashlytics finder du på: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf. Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f.

2.3.8 Adjust
I vores Festool Order-app og Work-app anvender vi “Adjust” fra Adjust GmbH, Tyskland til at  analysere brugeradfærd i Festool apps i forbindelse med reklamekampanger fra tredieparter. Adjust benytter IDFA (Identifier for Advertiser) tjenesten fra Apple Inc., Cupertino (CA), USA elder Google Play Services ID fra Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) sammen med dine anonymiserede  IP- og MAC-adresser. Disse data anonymiseres på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere  dig elder din mobile enhed. 
Når en bruger installerer en Festool-app, gemmer Adjust installerings- og begivenhedsdata fra din iOS- eller Android-app. Adjust overfører dine anonymiserede tracking-data til brugerkontoen i Festool hos en tredieparts reklamekampagneudbyder. Festool bruger de tilgængelige evalueringsværktøjer der hører til denne konto. Dette tillader os at forstå brugerinteraktion i vores apps. Det juridiske grundlag for en sådan databehandling overholder bestemmelserne i artikel 6, sektion 1, side 1 lit. i GDPR.
Ønsker du ikke denne sporing fra Adjust, deaktiver venligst indstillingen “Send Analysis Data” i din profil.

2.4 Data, som vi modtager via tredjemænd
Undtagelsesvis kan det forekomme, at vi modtager data om dig via tredjemænd. Dette vedrører især tilfælde, hvor din forhandler på dine vegne har tilmeldt en maskine, som du har erhvervet, til SERVICE all-inclusive. Ved tilmeldingen er det nødvendigt at angive dit navn og din adresse (inklusive e-mail-adresse). I så fald vil vi imidlertid omgående underrette dig, og du har mulighed for at gøre indsigelse mod den videre behandling.

3. Enkelte online-tjenester

3.1 Kontaktformular
På vores hjemmeside giver vi dig mulighed for at komme i forbindelse med os via en kontaktformular for også at kunne besvare dine individuelle spørgsmål. Hertil skal vi altid bruge dit navn og fornavn samt din e-mail adresse og besked, så vi kan kontakte dig. Hvis du meddeler os dit telefonnummer eller adresse, ringer vi gerne tilbage for at besvare dit spørgsmål eller kontakter dig skriftligt. Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra b.

3.2 Nyhedsbrev
Vi tilbyder dig at bevare kontakten med os via vores nyhedsbrev. Retsgrundlaget ifølge Persondataforordningens art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra a er dit samtykke. Hertil benytter vi din tiltale og dit navn, for at vi kan henvende os til dig personligt i nyhedsbrevet, samt din e-mail-adresse og de emner som du interesserer dig for. For at kunne sikre at ingen anden har tilmeldt dig til nyhedsbrevabonnementet, og at du ikke får uønskede e-mail, får du en e-mail-bekræftelse til den af dig angivne e-mail-adresse. For at aktivere abonnementet skal du klikke på linket i e-mailen. Ved brug af nyhedsbrevet analyseres og vurderes brugsmønstret (åbninger, klik og maskinregistrering) for bl.a. at kunne tilpasse produkttilbud, serviceydelser, reklame- og informationstilbud og indhold bedre og i optimeret form til dine personlige interesser.

Hertil hører:

 • Afsendte og tilsendte mailings
 • Åbninger og klik i e-mailen
 • Klik og åbninger i e-mailen efter enheder
 • Klik, åbninger og tilsendelse i e-mailen i tidsforløbet
 • Bounces (e-mail kan ikke tilsendes)
 • Afmeldinger/klager
 • Aktivitetsrate- Aktiviteter i forbindelse med hjemmeside, mobilapps eller sociale medier

Den eneste obligatoriske oplysning for fremsendelse af nyhedsbreve er din e-mail-adresse. Angivelse af yderligere, særskilt markerede data er frivillig og benyttes for at kunne kontakte dig personligt. Efter din bekræftelse lagrer vi dine angivne data for at kunne fremsende nyhedsbreve (retsgrundlaget er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra a).
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til fremsendelse af nyhedsbreve og afbestille nyhedsbrevet. Du kan erklære tilbagekaldelse ved at klikke på det link, der findes i hver nyhedsbrev-e-mail. "

3.3 MyFestool
Du kan registrere dig til vores gratis service "MyFestool". Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra b.
Her får du online adgang til Festool's serviceverden. Til registreringen skal vi bruge dit for- og efternavn, din e-mail-adresse og postadresse samt din virksomheds branche. Hvis du inden for "MyFestool" benytter vores øvrige servicetjenester, kræves evt. flere personlige oplysninger (f.eks. enhedsdata til SERVICE all-inclusive).
Hvis du vil slette din MyFestool-konto, skal du logge på MyFestool og klikke på linket "Slet MyFestool-konto" i området "Personlige data".

3.4 Anmodning om informationer via web
Via vores gratis informationsservice kan du modtage attraktive tilbud, nyheder og tip om perfekt maskinanvendelse. Hertil skal vi bruge navnet på dit firma, adresse og branche samt navnet på en kontaktperson.

3.5. Festool idéplatform
Via vores Festool idéplatform kan du sende os din idé til forbedring af vores produkter. Hertil kan du benytte vores formular til indsendelse af din idé. Du skal meddele os dine kontaktdata samt oplysninger om din idé. De særlige bestemmelser i erklæringen, som kan hentes der, er gældende. Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra b.

3.6. Festool app
Med Festool-appen kan du også administrere vigtige online-funktioner med din smartphone. Hertil hører administration af din Festool-konto, registrering til SERVICE all-inclusive, oversigt over dine registrerede maskiner, direkte kontakt til Festool og forhandlersøgning via GPS eller søgeformular. Her indsamles der i modsætning til den klassiske anvendelse af disse tjenesteydelser som regel ikke yderligere personoplysninger. Ved forhandlersøgning giver systemet mulighed for en lokationsbestemmelse. Det står brugeren frit for at acceptere denne af systemet forespurgte lokationsbestemmelse eller i stedet at indtaste en vilkårlig lokation. Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra b. Sammenlignet med den klassiske anvendelse af disse tjenester kan flere data indsamles og behandles i Festool App. Det gælder oplysninger om personer (for- og efternavn samt e-mail-adresse) og deres rolleberettigelser inden for dit firma samt lagrede indkøbslister pr. bruger. Disse data samt den personlige profil lagres også offline på brugerens mobile enhed i appen. Indtastningen af disse ekstra data er frivillig og sker efter din egen vurdering. Vær opmærksom på, at bestemte funktioner i appen ikke fungerer, hvis du ikke foretager disse indtastninger.

For at optimere anvendelsen af enkelte funktioner i den såkaldte Festool forbrugsmiddel-app har du mulighed for at gemme dine kontaktpersoners kontaktdata. Festool behandler udelukkende disse data inden for rammerne af appens anvendelsesforhold. Du er ansvarlig for dine indskrevne kontaktdata i henhold til de databeskyttelsesretlige bestemmelser. Sørg venligst for, at du overholder disse bestemmelser. Ved køb af Festool-produkter, der er udstyret med Bluetooth® interface, har du fremover også mulighed for at forbinde disse Festool produkter med Festool Work-appen. Det betyder, at du kan få information om dine Festool-produkters tekniske tilstand (f.eks. batteriets tilstand) via dine mobile enheder (f.eks. den smartphone eller tablet, hvor du har downloadet appen) eller downloade understøttende softwareopdateringer til Festool-produkterne. Der indsamles telemetriske data, når et Festool-produkt forbindes med en mobil enhed. Vi anvender disse data til analyseformål og til afhjælpning af fejl.

Det står dig frit for, om du vil forbinde et Festool-produkt med din mobile enhed. Hvis du ikke ønsker denne dataindsamling, kan du lade være med at aktivere Bluetooth®-funktionen på dit Festool-produkt. Du kan selvfølgelig bruge Festool-produktet, selvom du ikke aktiverer Bluetooth-funktionen. Du har så bare ikke adgang til appens servicefunktioner.

Bluetooth® ordmærket samt logoerne hertil er registrerede mærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker fra Festools side sker på basis af en licens. Andre mærker eller navne tilhører de pågældende ejere.

3.7 SERVICE all-inclusive®
Du kan også registrere dine maskiner via vores hjemmeside og således gøre brug af SERVICE all-inclusive ydelserne. Der er to muligheder: Du tilmelder dig via din MyFestool-konto, eller du registrerer maskinerne uden brugerkontoen MyFestool. Hertil har vi ud over dine maskindata også brug for dit for- og efternavn, din adresse samt e-mail-adresse. Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra b.

4. Sociale medier
Vi tilbyder dig også en omfattende personlig support og mulighed for at bevare kontakten til os via vores sider på de sociale medier (Facebook, Twitter, YouTube). Disse sociale medietjenester indsamler selv personlige data, f.eks. via din der oprettede profil eller via såkaldte Social Plug-Ins, der implementeres i tredjemænds hjemmesider. Retsgrundlaget er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b eller Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Hvis du sender os en forespørgsel via et af disse sociale medier, sender vi forespørgslen videre til den ansvarlige afdeling. Dataene benyttes udelukkende til at besvare din forespørgsel og gives ikke videre til tredjemænd. For at kunne kontakte os via de sociale medier skal du logge ind hos disse tjenester. Hertil indsamler, lagrer og bruger de virksomheder, der står bag den pågældende tjeneste, evt. personlige data. Vi har ingen indflydelse på typen, omfanget og behandlingen af disse data. Der er her tale om services fra de US-amerikanske virksomheder:
• Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
• Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
• Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

5. Hvilke rettigheder kan du gøre gældende?

5.1 Indsigelsesret:

 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til brug i direkte reklame uden at skulle angive grunde.

  Du bedes sende din indsigelse skriftligt til Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Tyskland eller via mail til: info@festool.com. Det meddelte samtykke kan til enhver tid annulleres. Hertil kan du benytte det indeholdte link i nyhedsbrevet eller sende meddelelsen skriftligt.

  Ved afbestilling af nyhedsbrevet kan du også til enhver tid under fanebladet "Nyhedsbrev" fjerne enkelte nyhedsbrev-temaområder, hvilket svarer til at framelde sig et nyhedsbrev. Oplysninger om framelding findes desuden under hvert nyhedsbrev.

 • Behandler vi dine data for at varetage berettigede interesser, kan du gøre indsigelse mod denne behandling af grunde, der opstår som følge af din særlige situation. Vi vil så ikke mere behandle dine personlige data, medmindre vi kan dokumentere tvingende, beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at gennemføre, udøve eller forsvare vores retskrav.

 

Vi vil derudover gøre dig opmærksom på, at du til indgåelse og afvikling af kontraktforhold skal stille de person- og virksomhedsrelaterede data til rådighed, som er nødvendige til etablering, gennemførelse og afslutning af kontraktforholdet og til opfyldelse af de dermed forbundne kontraktlige forpligtelser, eller som vi er forpligtede til at indsamle. Gør du i den forbindelse brug af din indsigelsesret, eller undlader du at stille disse data til rådighed for os, er vi ikke i stand til at gennemføre kontrakten med dig.

5.2 Yderligere rettigheder:

5.2.1: Ret til oplysning
:

Hos den enkelte ansvarlige for databehandlingen kan du kræve oplysning om de data, der er lagret vedrørende din person.

5.2.2: Ret til korrektion, sletning

Derudover kan du under bestemte forudsætninger kræve korrektion eller sletning af dine data.

5.2.3: Øvrige rettigheder:

Du kan endvidere have ret til begrænsning af behandlingen af dine data samt til udlevering af de data, som du har stillet til rådighed, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format.
Du har mulighed for at klage til den ovennævnte databeskyttelsesrådgiver eller til den ansvarlige datatilsynsmyndighed.

6. Beskyttelse af dine data:

6.1: Vi iværksætter tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine data mod ubeføjet adgang, utilsigtet ændring, tab som følge af fejl eller lovstridig ødelæggelse. Alligevel er ingen elektronisk eller fysisk overførsel og lagring absolut sikker. Enhver overførsel sker derfor på din egen risiko.

6.2 Vi ønsker så vidt muligt at informere dig hurtigt og forståeligt om de relevante emner inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring. Supplerende oplysninger om de forskellige formål med behandlingen af dine data samt oplysninger om de af os anvendte begreber finder du på vores hjemmeside. Har du stadig derudover spørgsmål? I så fald bedes du henvende dig til den kontaktadresse, der er anført i de supplerende oplysninger.

7. Ændring af databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre denne databeskyttelseserklæring under iagttagelse af de gældende databeskyttelsesforskrifter.

Supplerende oplysninger om anvendelse af Festool Order App

Ved download af softwareapplikationen fra Apple App Store eller fra Google Play Store oprettes en licensaftale om anvendelsen af Festool Order App (efterfølgende "App") mellem dig og Festool GmbH, (efterfølgende "Festool"). De almindelige anvendelsesbetingelser finder du her, såfremt du har erhvervet appen via Apple App Store eller her , såfremt du har erhvervet appen via Google Play Store. Eventuelle yderligere tekniske forudsætninger for anvendelse af appen er anført i beskrivelsen af applikationen i Apple App Store eller i Google Play Store, især understøttede operativsystemer/-versioner og mobile terminaler.

For så vidt at intet andet er bestemt i ovenstående anvendelsesbetingelser, gælder følgende:

Ved download af appen giver Festool dig en gratis, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til anvendelse af appen på en enhed, som du ejer eller er i besiddelse af, på hvilken softwaren kan køre ifølge de systemforudsætninger, som du før indgåelse af disse betingelser har haft mulighed for at gennemlæse i Apple App Store og/eller i Google Play Store. Appen må ikke kopieres, distribueres eller på anden måde stilles til rådighed for tredjemænd (inklusive udlejning, forpagtning, deponering eller underlicensering) eller anvendes på en anden måde, som er forbeholdt den/de pågældende ophavsmand/ophavsmænd. Du er ikke berettiget til at ændre, tilbageudvikle (Reverse Engineering), dekompilere eller disassemblere appens programkode eller dele heraf eller på anden måde finde frem til kildekoden eller udfærdige afledte værker heraf.

De foranstående betingelser gælder også for alle opdateringer/opgraderinger og programudvidelser til appen, som Festool via Apple App Store og/eller Google Play Store gør tilgængelige for dig til download, for så vidt at disse ikke er omfattet af en særskilt licensaftale. I så fald gælder udelukkende de licensbestemmelser, der er gyldige for den pågældende opdatering/opgradering og/eller programudvidelsen.

Appen kan indeholde enkelte bestanddele eller moduler ("tredjemandssoftware"), der licenseres af tredjemænd under en Open Source-licens. Nærmere oplysninger og de til enhver tid gældende licensbetingelser for denne tredjemandssoftware er indeholdt i dokumentationen. Anvendelsen af denne tredjemandssoftware er omfattet af de der nævnte bestemmelser.

Festool forbeholder sig i øvrigt alle rettigheder til appen. Du er indforstået med, at opdateringer, som objektivt ikke gør dig dårligere stillet i forhold til den ved kontraktindgåelsen aftalte ydelse, og som ikke medfører en tydelig afvigelse fra denne, f.eks. sikkerhedsopdateringer og nye, forbedrede funktioner og opdateringer til afhjælpning af fejl, automatisk indlæses i overensstemmelse med indstillingerne i dit operativsystem. Tilpas om nødvendigt disse indstillinger, og indhent oplysninger hos din udbyder. Festool har ingen indflydelse på dette. Kræver opdateringerne mere vidtgående rettigheder, gøres du opmærksom på dette før installationen. Hvis du ikke accepterer disse mere vidtgående rettigheder, sker der ingen opdatering, og det er muligt, at appens funktion herved kan forringes, eller at den skal stoppes helt. Denne ordning gælder tilsvarende, for så vidt at der kræves ændringer af appen på grund af ændrede retningslinjer fra tredjemænd, som leverer forudgående ydelser til Festool, eller som følge af væsentlige tekniske nyskabelser på markedet.

2. Supplerende oplysninger om anvendelse af Festool Order App

 1. Med Festool Order App stiller vi forskellige servicefunktioner til rådighed for dig. Hertil hører f.eks. administrationen af dine myFestool-konti, registreringen til SERVICE all-inclusive, overblik over dine registrerede enheder, den direkte kontakt til Festool og forhandlersøgning via GPS eller søgeformular. Vær opmærksom på, at appens fulde funktionsomfang kun er tilgængeligt, hvis du er logget ind på din myFestool-konto, og appen har oprettet en dataforbindelse til Festool-serveren. Registreringen til myFestool kræver angivelse af dit for- og efternavn, din virksomhed samt din e-mail-adresse (brugeridentifikation). Regionalt betingede afvigelser ved forespørgsler om oplysninger er mulige. Du har desuden mulighed for at indtaste yderligere data. Hvis du gemmer personlige data om tredjemænd, er du ansvarlig for overholdelsen af de databeskyttelsesretlige bestemmelser i den forbindelse.
 2. Efter log-in på myFestool logges du af sikkerhedsgrunde automatisk ud efter en bestemt tid. Aktivering af funktionen "Forbliv logget ind" fører til, at en automatisk udlogning fra brugerkontoen først sker væsentligt senere, evt. efter måneder. Bemærk venligst, at brugen af denne komfortfunktion forøger risikoen for, at tredjemænd, der har adgang/acces til din mobile terminal, uden tilladelse benytter appen. Du er ansvarlig over for Festool for ethvert misbrug fra tredjemænds side. For at deaktivere funktionen "Forbliv logget ind" skal du logge ud fra din brugerkonto. Afslutningen af appen har ingen indflydelse på statussen.
 3. c) Appen kan give dig besked om hændelser via underretninger på din mobile terminal. Festool kan kun overføre disse underretninger, hvis det er sikret, at:
  • installationen af appen er sket iht. vejledningerne,
  • din internetadgang og de Festool-servere, som dit system kommunikerer med, fungerer fejlfrit,
  • du har tilladt underretningerne for appen på din mobile terminal og i appen,
  • din mobile terminal har en aktiv dataforbindelse.
  • Til fremsendelse af underretningerne til din mobile terminal benytter Festool Push Notifications fra Apple/Google. Yderligere oplysninger om underretningerne og de indeholdte data fremgår af vores databeskyttelseserklæring.

 4. Appens tilgængelighed kan afbrydes i forbindelse med nødvendige service- og vedligeholdelsesforanstaltninger.