1Kravene afledt af Festool All-inclusive garantien afstås i dette tilfælde af finanspartneren til dig. Finanspartneren er dermed som umiddelbar køber af maskinen ganske vist primær rettighedshaver, hvad angår garantikravene, men du kan gøre disse krav gældende ud fra afledt ret. Dermed drager du fordel af Festools producentgaranti og sparer udgifterne til finanspartnerens medforsikring.