Udskriv anvendelseseksempel

Ren afslibning af trappe og trappevange

For at kunne slibe trin og trappevanger glatte og bearbejde dem grundigt kan man ikke undvære værktøjet og det ideelt afstemte slibemiddel, når en trappe skal afslibes. Dette anvendelseseksempel viser, hvor enkelt du kan slibe en trappe – med vejledning for præcise renoveringsarbejder og et smukt resultat.

  Beskrivelse

  Når man vil slibe en trætrappe, skal man bruge en slibemaskine, der på den ene side har en god arealydelse og en kraftig afslibning og på den anden side også kommer ind i trappens hjørner og vinkler og laver en ren slibning der.

  RO 90 fra Festool er perfekt egnet til brug ved renoveringsarbejde på en trappe. Den har en kraftig motor, der magter en stor materialeafslibning og FastFix bagskive-skiftesystemet, som bagskiverne kan skiftes med uden brug af værktøj. Bagskiverne tilbydes i 6 forskellige varianter. Derudover har man med slibemaskinen RO 90 mulighed for at indstille den ønskede slibning (grovslibning, finslibning, detailslibning eller polering) af trappen uden at skulle skifte maskine.

  Med en vægt på under 1,5 kg er RO 90 desuden en meget let slibemaskine, som man kan arbejde med på trappen uden at blive træt.

  Forberedelse/indstilling

  • Skift af bagskiver

   Bagskiverne udskiftes på følgende måde:

   • Drej drejekontakten oven på maskinen helt mod højre
   • Drej skiven, indtil den går i indgreb
   • Drej skiven 45° med uret for at frigøre den fra forankringen
   • Sæt den ønskede skive i, og fastgør den med en 45°-drejning mod uret

   Ved de trekantede bagskiver skal der trykkes på den grønne fastgørelse på undersiden for at frigøre skiven. Til afslibning af træoverflader anbefaler Festool slibemidlet RUBIN 2. Det er perfekt tilpasset træ og træmaterialer og giver en god overfladekvalitet. Ved afslibning af laminerede overflader kan du bruge slibemidlerne Granat og Granat Net.

   +
   De trekantede bagskiver frigøres ved at trykke på den grønne fastgørelse

  Fremgangsmåde

  • I starten af renoveringsarbejdet bør der udføres en grovslibning for at fjerne gamle malingsrester eller belægninger. Drej da drejekontakten på slibemaskinens overside mod venstre. Ved grove afslibninger fjernes meget materiale, og man skal være påpasselig med at føre slibemaskinen hen over materialeoverfladen i jævne bevægelser.

   +
   I starten bør der udføres en grovslibning for at fjerne gamle malingsrester eller belægninger
  • Når overfladen er slebet glat, skal trappens hjørner og kanter også slibes. Stil da drejekontakten i højre position, og skift til Delta-bagskiven. Den trekantede form gør det muligt også at slibe de vanskeligt tilgængelige steder.

   +
   Efter overfladen afslibes trappens hjørner og kanter
  • Når kanterne og hjørnerne ligeledes er slebet glatte, kan finslibningen udføres. Drejekontakten skal da stilles i midterpositionen. Ved finslibning må der ikke udøves for meget tryk på maskinen, da bagskiven da ikke længere vil kunne rotere, så ROTEX-maskinens udviskende slibning ikke længere er garanteret. Som regel trykker maskinens egenvægt tilstrækkeligt.

   +
   Efter slibningen af kanter og hjørner kan finslibningen udføres.
  1. Vores anvendelseseksempler og arbejdsresultater er dokumentation af de arbejdstrin, vi har udført. Det er individuelle eksempler og vi kan ikke garantere, at brugeren opnår samme resultater. Resultaterne afhænger af brugerens erfaring og dygtighed og af de anvendte materialer. Anvendelseseksempler erstatter ikke Festools brugsanvisning og/eller sikkerhedsanvisninger. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tings- og retsmangler på informationer, vejledninger og anvendelser, navnlig med hensyn til fejlfrihed, rigtighed, udelukkelse af tredjemands ejendoms- og ophavsrettigheder, fuldstændighed og/eller anvendelighed. Brugeren kan ikke rejse krav om skadeserstatning, uanset retlig grund. Disse ansvarsfraskrivelser gælder ikke i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed eller lovmæssigt ansvar. Festool råder dig til at følge BFA og arbejdstilsynets anbefaleringer om støvfrit arbejde.

   Vi fraskriver os ansvar for mangelfølgeskader.